OVERSIGT

Denne hjemmeside drives af ding.eu. På hele webstedet henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til ding.eu.ding.eu

denne hjemmeside tilbyder, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige via denne hjemmeside til dig, brugeren, betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser anført heri.

Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os, abonnerer du på vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkår", "Betingelser"), inklusive disse yderligere vilkår og politikker, der henvises til heri og/eller tilgængelig via et hyperlink. Disse vilkår for brug gælder for alle brugere af webstedet, inklusive uden begrænsning brugere, som er browsere, udbydere, kunder, handlende og/eller indholdsbidragydere.

Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du tilgår eller bruger vores hjemmeside. Ved at tilgå eller bruge nogen del af hjemmesiden accepterer du disse vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene i denne aftale, skal du ikke få adgang til webstedet eller bruge tjenesterne. Hvis disse vilkår for brug anses for at være et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse vilkår for brug.

Alle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den nuværende butik, er også underlagt servicevilkårene. Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til webstedet efter offentliggørelsen af ​​ændringer udgør accept af disse ændringer.

AFSNIT 1 - VILKÅR FOR ONLINEBUTIK

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke, når du bruger tjenesten, overtræde nogen love i din jurisdiktion (inklusive, men ikke begrænset til love om ophavsret).
Du må ikke overføre orme eller vira eller kode af destruktiv karakter.
Et brud på eller overtrædelse af nogen af ​​vilkårene vil resultere i øjeblikkelig ophør af dine tjenester.

AFSNIT 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at afvise service til enhver tid uanset årsag.
Du anerkender, at dit indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og (a) involverer transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at tilpasse og tilpasse sig de tekniske krav til forbindelsesnetværk eller -enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret, når de overføres via netværk.
Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på webstedet, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os, videresælge eller bruge .
Overskrifterne, der bruges i denne aftale, er kun for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

AFSNIT 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUELLE OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke stoles på til at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere rettidige informationskilder. Enhver tillid til materialet på denne hjemmeside er på din egen risiko.
Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er ikke nødvendigvis aktuelle og gives kun til din information. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet af denne hjemmeside til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere nogen information på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores hjemmeside.

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER I SERVICE OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden forudgående varsel.
Vi forbeholder os retten til at ændre eller afbryde tjenesten (eller enhver del eller indhold deraf) til enhver tid uden varsel.
Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester kan være tilgængelige udelukkende online via webstedet. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik.
Vi har gjort alt for at vise så præcist som muligt farverne og billederne af vores produkter, der vises i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af farver vil være nøjagtig.
Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os retten til at begrænse mængden af ​​ethvert produkt eller service, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser eller produktpriser kan ændres