Hvis du har nogen bekymringer eller klager over en mulig krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, bedes du sende os en e-mail til
info@dingy.eu , der præcist identificerer de angiveligt krænkede rettigheder og de anklagede produkter.(Denne e-mail
Adressen er kun for intellektuelle ejendomsrettigheder og juridiske spørgsmål. andre henvendelser får muligvis ikke svar)