aftryk

S & Y Splendor GmbH

Oldesweg 6a

22393 Hamborg

Tyskland

Kontakt

Telefon: 0049 40 55610786

Hjemmeside: https://dingy.eu

E-mail: info@dingy.eu

registrer indtastning

Registrering i handelsregisteret.
Registreringsret: District Court of Hamburg
Registreringsnummer: HRB 139869

Skattekontor: Hamburg-Mitte skattekontor
Moms-id: DE306 251 548

1. Ansvarsfraskrivelse/ansvar for indhold

Indholdet af onlinetilbuddet Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, medmindre forfatteren kan bevises at have handlet med forsæt eller groft der foreligger uagtsomhed. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen.

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på dingy.eu i henhold til paragraf 7, paragraf 1 i den tyske telemedielov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af ​​oplysninger i henhold til almindelige love forbliver upåvirket.

En beslægtet Ansvar er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor der opnås kendskab til en konkret lovovertrædelse. Efter meddelelse om ovenstående overtrædelser vil dette indhold blive fjernet øjeblikkeligt.

2. Ansvarsbegrænsning for eksterne links

Henvisninger og links Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne hjemmesider ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil ansvar kun træde i kraft, hvis forfatteren var bekendt med indholdet og teknisk muligt, og det ville være rimeligt at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der ikke var noget ulovligt indhold på de linkede sider på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Forfatteren har ingen som helst indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indholdet eller forfatterskabet af de linkede/forbundne sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, som er blevet ændret efter linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på vores egen hjemmeside, såvel som for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister, der er oprettet af forfatteren. Udbyderen af ​​den side, der henvises til, er alene ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brugen eller ikke-brugen af ​​sådanne oplysninger, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links.

3. Copyright

Indholdet og værkerne offentliggjort på vores hjemmeside er underlagt tysk lov om ophavsret (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf) Ophavsret og varemærkelov Forfatteren bestræber sig på at beskytte ophavsrettighederne til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og anvendte tekster, at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster skabt af ham selv eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle mærker og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og ejendomsrettighederne for den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, bør ikke drages udelukkende på grundlag af den blotte omtale! Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatteren selv, forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.