1. Ansvarlig instans

Det ansvarlige organ for dataindsamling, databehandling og databrug i forbindelse med brugen af ​​vores hjemmeside er S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE.

Fru Tuna Pan er databehandlingsansvarlig Du kan træffes på ovenstående adresse og på e-mailadressen info@sysplendor.com.

2. Indsamling af persondata

a.) Systemoptimering

Når du besøger vores websted www.dingy.eu, sender den browser, der bruges på din enhed, automatisk information til vores webstedsserver. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i såkaldte logfiler. Følgende oplysninger registreres automatisk og gemmes, indtil de automatisk slettes:

 1. IP-adresse
 2. Dato og tidspunkt for adgang
 3. tidszoneforskelle
 4. Navn og URL på den hentede side/fil inklusive adgangsstatus / HTTP-statuskode
 5. operativ system
 6. Hjemmeside, hvorfra der er adgang (henvisnings-URL)
 7. Brugt browser (hvis relevant operativsystemet på din computer) inklusive sprogindstilling og navnet på din adgangsudbyder

Indsamling og behandling af ovenstående data udføres på vores hjemmeside af følgende årsager:

 1. Sikring af en glidende forbindelse etablering af hjemmesiden
 2. Sikring af komfortabel brug af vores hjemmeside
 3. Evaluering af systemsikkerhed og stabilitet
 4. administration af hjemmesiden

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, § 1, litra f, i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores legitime interesse følger af ovenstående punkter. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data med det formål at drage konklusioner om din person. Derudover bruger vi cookies og analysetjenester, når du besøger vores hjemmeside. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om dette under afsnit 8 i denne databeskyttelseserklæring.

b.) e-mails

Sender du os oplysninger på e-mail, vil disse naturligvis blive registreret af os. E-mails indeholder normalt også navne og e-mailadresser, som du også kan sende os. Disse oplysninger gives frivilligt og kontrolleres ikke på nogen måde, brug af pseudonymer osv. er mulig. Retsgrundlaget for behandlingen af ​​data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

c .) Kontoåbning og bestilling

Vi indsamler personoplysninger, hvis du frivilligt giver os dem som en del af din ordre eller når du åbner en kundekonto. Obligatoriske felter er markeret som sådanne, da vi i disse tilfælde har brug for dataene for at behandle kontrakten, og du ikke kan gennemføre ordren og/eller åbne en konto eller bruge dine data til at kontakte os uden at give dem. Hvilke data der indsamles kan ses af de respektive inputskemaer. Vi bruger de data, du har givet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR, til at behandle kontrakten og dine forespørgsler. Efter at kontrakten er afsluttet eller din kundekonto er blevet slettet, vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter at opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivningen er udløbet, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge dataene ud over det, der er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring. Sletningen af ​​din kundekonto er mulig til enhver tid og kan ske enten ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet nedenfor, eller ved at bruge en funktion, der er tilvejebragt til dette formål på kundekontoen.

3. Datasikkerhed Betalingsmidler, generel sikkerhedsrådgivning

Vi bestræber os på at opbevare dine personoplysninger ved at tage alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at de ikke er tilgængelige for tredjeparter. Ved kommunikation via e-mail kan vi ikke garantere fuldstændig datasikkerhed, så vi anbefaler, at du sender fortrolige oplysninger med posten.

For at tilbyde dig det højest mulige sikkerhedsniveau sender vi alle betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger eller kreditkortoplysninger) udelukkende til betalingsudbyderen. Ved hver ordre skal du indtaste disse data igen.

Inden for besøget på hjemmesiden bruger vi den udbredte SSL-metode (Secure Socket Layer) i forbindelse med det højeste krypteringsniveau leveret af din

browser er understøttet. Du kan se, om en individuel side på vores websted transmitteres i krypteret form ved den lukkede repræsentation af nøglen eller

låsesymbol i den nederste statuslinje i din browser. Vi anvender også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data mod

for at beskytte mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Din ordre er et bindende tilbud om at indgå en kontrakt. En kontrakt er først indgået, når vi accepterer dette tilbud. Accepten sker i form af en kontraktbekræftelse via e-mail eller senest ved at sende de bestilte produkter. Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere tilbud, især i tilfælde af at bestilte produkter ikke længere er tilgængelige. Efter modtagelse af din ordre vil du modtage en automatisk ordrebekræftelse på e-mail. Dette er dog ikke en ordrebekræftelse i betydningen en tilbudsaccept, men blot en bekræftelse på, at din ordre er modtaget. Du kan hente indholdet af din ordre og betingelserne frem, når du sender ordren og printe dem ud ved hjælp af din browsers printfunktion eller gemme dem elektronisk. Vi opbevarer de kontraktlige vilkår og betingelser, der er relevante for den juridiske transaktion mellem os, herunder indholdet af ordrer og de generelle vilkår og betingelser, der var gældende på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, under hensyntagen til databeskyttelseslovgivningen og gør dette indhold tilgængeligt for dig på forespørgsel indtil garantiperioden for fejlkrav er udløbet. Hvis vi accepterer det tilbud, du har givet med ordren om at indgå en kontrakt, vil du også umiddelbart efter din bestilling modtage en bekræftelse på e-mail, hvormed du igen får tilsendt ordredata, de oplysninger, der kræves i henhold til loven for fjernaftaler og vores generelle vilkår og betingelser. Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten, er tysk. Som sælger på Shopify overholder vi Shopifys salgspolitikker og adfærdskodeks.

De betalingsudbydere, som vi bruger i vores webshop, er listet nedenfor.

a.) Betaling med AmazonPay

Hvis du vælger betalingsmetoden "Amazon Pay", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg (herefter: "Amazon Payments"), hvortil vi sender oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen sammen med videregivelse af oplysninger om din ordre i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR. Dine data videregives kun med henblik på betalingsbehandling hos betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments og kun i det omfang, det er nødvendigt for dette. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelserne i Amazon Payments på følgende internetadresse: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

b.) Betaling med Paypal / Paypal Plus

Ved betaling via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal, videregiver vi dine betalingsdata til PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal") som en del af betalingsbehandling. Overførslen sker i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, og kun i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandlingen.
PayPal forbeholder sig retten til at foretage en kreditkontrol for betalingsmetodens kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes - "køb på konto" eller "betaling i rater" via PayPal. Til dette formål kan dine betalingsdata blive videregivet til kreditbureauer i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundlag af PayPals legitime interesse i at bestemme din solvens. PayPal bruger resultatet af kredittjekket i forhold til den statistiske sandsynlighed for betalingsmisligholdelse med det formål at beslutte, om den respektive betalingsmetode skal angives. Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdier er inkluderet i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk proces. Blandt andet, men ikke udelukkende, indgår adressedata i beregningen af ​​scoreværdierne. Yderligere databeskyttelsesoplysninger, herunder oplysninger om de anvendte kreditbureauer, kan findes i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine data ved at sende en besked til PayPal. PayPal kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for den kontraktmæssige betalingsbehandling.

c.) Betaling med GooglePay

De nuværende vilkår for brug for betaling med Google Pay kan findes under følgende link: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de

d.) Betaling med ApplePay

De nuværende vilkår for brug for betaling med Google Pay kan findes under følgende link: https://support.apple.com/de-de/HT203027

e.) Betaling med kreditkort

Oplysninger om betaling med kreditkort med Master Card, Visa Card eller American Express kan findes under følgende link.

MasterCard: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

Visakort: https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html

American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html

4. DATADELING

For at opfylde kontrakten i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra b GDPR, videregiver vi dine data til det fragtfirma, der er bestilt med leveringen, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af ​​de bestilte varer. Afhængigt af hvilken betalingstjenesteudbyder du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi de betalingsdata, der er indsamlet til dette formål, til den bank, der er bestilt med betalingen, og enhver betalingstjenesteudbyder, som er bestilt af os, eller til den valgte betalingstjeneste til at behandle betalinger. Nogle af de udvalgte betalingstjenesteudbydere indsamler også selv disse data, hvis du opretter en konto der. I dette tilfælde skal du registrere dig hos betalingstjenesteudbyderen med dine adgangsdata under bestillingsprocessen. I denne henseende gælder databeskyttelseserklæringen fra den respektive betalingstjenesteudbyder.

Vi bruger betalingstjenesteudbydere med base i et land uden for EU. Overførslen af ​​personoplysninger til denne virksomhed er kun nødvendig for at opfylde kontrakten.

Dataoverførsel til forsendelsestjenesteudbydere
Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til dette under eller efter din bestilling, videregiver vi din e-mailadresse og telefonnummer til den valgte forsendelsestjenesteudbyder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. Levering kan kontakte dig mht. formålet med leveringsmeddelelse eller koordinering.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet nedenfor, eller direkte til forsendelsestjenesteudbyderen på kontaktadressen nedenfor. Efter tilbagekaldelse sletter vi de data, du har givet til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge data, der går ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi vil informere om dig i denne erklæring.

DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG
Postboks 10 13 62
22459
Hamborg

5. Ret til information og sletning af dine personlige data

I henhold til den føderale databeskyttelseslov har du ret til gratis information om dine lagrede data, samt ret til rettelse, blokering eller sletning af disse data, hvis du ønsker og har brug for det. For at gøre dette kan du kontakte vores kundeservice på e-mailadressen info@ssysplendor.com.

6. Indsamling og behandling af anonyme data

Generelle oplysninger gemmes, når siden tilgås. Dette inkluderer blandt andet typen og versionen af ​​den anvendte webbrowser, den hjemmeside, som vores side var linket til, de hjemmesider vi besøgte og datoen for besøget. Dette er udelukkende information, der ikke tillader, at der kan drages nogen konklusioner om personen. Disse anonyme data evalueres kun af dingy.eu til statistiske formål. Disse oplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige for tredjeparter.

7. Indsamling af statistiske data, brug af cookies

Udover brugervenlighed indsamler vi også cookies for statistisk at registrere brugen af ​​vores hjemmeside og for at evaluere den med det formål at optimere vores tilbud til dig. De indstillede cookies gør det muligt for os automatisk at genkende, at du har besøgt vores side igen. Disse cookies slettes også automatisk efter en defineret periode. De data, der behandles af cookies, er nødvendige til de angivne formål for at beskytte vores og tredjeparters legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra f, i den generelle databeskyttelsesforordning. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Hvis du ikke ønsker dette, skal du konfigurere din browser derefter, så der ikke sættes cookies. Vi gør opmærksom på, at fuldstændig deaktivering af cookies kan betyde, at du ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

8. Brug af sporingsværktøjer

Sporingsværktøjer bruges på denne hjemmeside - sporingsforanstaltningerne udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra f, i den generelle databeskyttelsesforordning. Med de anvendte sporingsforanstaltninger ønsker vi især at sikre, at vores hjemmeside er designet til at opfylde dine behov og løbende er optimeret til dig. Desuden bruges sporingsforanstaltninger til at evaluere brugen af ​​vores tilbud for dig. Denne interesse i evalueringen skal ses som bemyndigelse i henhold til ovenstående afsnit. De respektive databehandlingsformål og datakategorier kan findes i de tilsvarende sporingsværktøjer.

Brug af Google Analytics

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Analysen oprettet af Google giver os oplysninger om hjemmesideaktiviteter, hjemmeside og internetbrug. Dine tekniske data vil blive evalueret anonymt og kun til statistiske formål for hele tiden at optimere vores hjemmeside og gøre vores online tilbud endnu mere attraktive. Dit privatliv forbliver beskyttet, de anonyme data tillader ikke at drage konklusioner om en individuel person. De genererede oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Bortset fra ekstraordinære tilfælde, hvor Google kun anonymiserer IP-adressen i USA, vil din IP-adresse blive forkortet direkte af Google inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den overførte IP-adresse vil ikke blive flettet med andre Google-data. Du kan forhindre lagring af cookies og behandling af data fra Google ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Her er det faktiske link til at downloade og installere det relevante browser-plugin. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at du så muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside i deres fulde omfang.

Udover muligheden for at installere browsertilføjelsen er der et andet alternativ til at forhindre Google Analytics i at indsamle data. Det er især interessant for brugere af mobile enheder. For at gøre dette skal du klikke på dette link (javascript:gaOptout()) . I den forbindelse installerer du en såkaldt opt-out-cookie, som forhindrer sporing af data på denne hjemmeside. Funktionen forbliver på plads, indtil cookien slettes. Hvis cookien er blevet slettet, er det tilstrækkeligt at kalde linket frem igen.

Yderligere information om brugsbetingelser og databeskyttelse kan findes på følgende sider:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

http://www.google.de/intl/de/policies/

9. SOCIALE MEDIE PLUGINS

På vores side bruger vi sociale plug-ins fra de sociale netværk Facebook og Instagram på grundlag af artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra f GDPR for at gøre IBONS og dets tjenester bedre kendt. Det underliggende annonceformål er at betragte som en legitim interesse i GDPR's forstand. Ansvaret for databeskyttelseskompatibel drift skal garanteres af deres respektive udbydere, hvorfor der også nedenfor henvises til Facebooks og Instagrams databeskyttelsesbestemmelser.

Vi integrerede disse sociale plug-ins ved hjælp af Shariff plug-in, som implementerer en databeskyttelseskompatibel brugsvariant via en metode med et enkelt klik - ved at bruge dette plug-in er besøgende på vores hjemmeside beskyttet bedst muligt mht. til deres data.

a.) Databeskyttelseserklæring for brug af Twitter-plugins

Twitter-tjenestens funktioner er integreret på vores websteder. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og "Re-Tweet"-funktionen bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. Disse data overføres også til Twitter. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de data, der overføres, eller hvordan de bruges af Twitter. For mere information, se Twitters privatlivspolitik på https://twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine privatlivsindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings .

Hvis du ikke ønsker, at Google skal kunne knytte dit besøg på vores side til din Twitter-brugerkonto, skal du logge ud af din Twitter-brugerkonto.

b.) Databeskyttelseserklæring for brugen af ​​Instagram

Instagram-tjenestens funktioner er integreret på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du klikke på Instagram-knappen for at linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil. Dette giver Instagram mulighed for at knytte dit besøg på vores side til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data, eller hvordan det bruges af Instagram.

For mere information, se Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram skal kunne knytte dit besøg på vores sider til din Instagram-brugerkonto, skal du logge ud af din Instagram-brugerkonto.

Hvis du ikke ønsker, at de sociale netværk direkte tildeler de data, der indsamles via vores hjemmeside, til din profil i den relevante tjeneste, skal du logge ud af den relevante tjeneste, før du besøger vores hjemmeside. Du kan også helt forhindre plugins i at indlæse med tilføjelser til din browser, f.eks. B. med script-blokkeren "NoScript" (http://noscript.net/).

10. Registrerede rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til os i forbindelse med håndtering og behandling af personoplysninger:

a.) I overensstemmelse med artikel 15 i den generelle databeskyttelsesforordning kan du anmode om oplysninger om dine personoplysninger, der behandles af os. Du kan især få oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af ​​personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data blev eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af ​​en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af ​​en ret til at klage, oprindelsen af ​​dine data, hvis de ikke er indsamlet fra os, og eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og, om nødvendigt, meningsfuld information om deres detaljer.

b.) I overensstemmelse med artikel 16 i den generelle databeskyttelsesforordning kan du straks anmode om berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, der er gemt af os.

c.) I overensstemmelse med artikel 17 i den generelle databeskyttelsesforordning kan du anmode om sletning af dine personoplysninger, der er gemt af os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en juridisk forpligtelse , af hensyn til offentlighedens interesse eller for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav er påkrævet.

d.) I overensstemmelse med artikel 18 i den generelle databeskyttelsesforordning kan du anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger, hvis du bestrider oplysningernes nøjagtighed, behandlingen er ulovlig, men du nægter at slette dem, og vi ikke længere har brug for dataene, men du gør det for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 i den generelle databeskyttelsesforordning.

e.) I overensstemmelse med artikel 20 i den generelle databeskyttelsesforordning kan vi modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller anmode om videregivelse til en anden ansvarlig person.

f.) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 i den generelle databeskyttelsesforordning, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af ​​dine data. Som følge heraf har vi ikke længere lov til at fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke for fremtiden.

g.) I henhold til artikel 77 i den generelle databeskyttelsesforordning kan du klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at vi ikke opfylder vores forpligtelser som webstedsoperatør i forhold til registrering og behandling af personoplysninger. Du kan som udgangspunkt kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopæls- eller arbejdssted.

11. Datatilsynet

Den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed er databeskyttelsesmyndigheden i Hamborg: Hamburg, Klosterwall 6, 20095 Hamburg.

12. Indsigelsesret i henhold til § 7, stk. 3, nr. 4 UWG

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af ​​din e-mailadresse uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne. Tilbagekaldelsen skal sendes til: S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE

13. Opdatering og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er i øjeblikket gyldig og har status som december 2019. På grund af den videre udvikling af vores hjemmeside og tilbud eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav, kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den aktuelle databeskyttelseserklæring kan til enhver tid ses på hjemmesiden

under

https://dingy.eu/blogs/ news / databeskyttelseserklæring kan tilgås og udskrives af dig.