april aktionsmåned

Betingelser for deltagelse i konkurrencen "Promotion month April" for perioden fra 13. april 2020 til 17. april 2020

S & Y Splendor GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, i det følgende benævnt "DINGY WEATHER", som arrangør, tilbyder konkurrencen "" på dine Facebook- og Instagram-kanaler.

Ved at deltage i konkurrencen arrangeret af DINGY WEATHER accepterer deltageren udtrykkeligt og bindende følgende betingelser for deltagelse.

Berettiget til at deltage er fysiske personer på 18 år og derover, som er bosat i Tyskland. Som udgangspunkt er kun én deltagelse per person tilladt. Deltagelse er kun mulig via de DINGY WEATHER sociale mediekanaler (Facebook og Instagram). Deltageren skal derfor have en konto til en af ​​disse sociale mediekanaler for at kunne deltage i konkurrencen. Ud over disse betingelser for deltagelse gælder også vilkårene for brug af den respektive sociale medieplatform. Konkurrencerne arrangeret af DINGY WEATHER er ikke forbundet med de navngivne sociale mediekanaler og understøttes ikke af dem.

Præmien for førstepladsen er 50% rabat på en all-weather jakke / all-weather frakke fra DINGY WEATHER, der lige nu er på lager. Præmien vil blive udloddet tilfældigt blandt alle deltagere, der deltager i konkurrenceperioden fra den 13. marts 2020 til den 17. marts 2020. Hvis en jury er involveret, anerkender deltageren juryens bedømmelse på en juridisk bindende måde, hvis afgørelse og vurdering er ubestridelig. Deltagerne modtager ikke noget vederlag eller godtgørelse af udgifter for deltagelse i konkurrencen og overførsel af brugsrettigheder.

Vinderen får besked herom via Instagram eller Facebook. Vinderen af ​​en konkurrence, der er gennemført på DINGY WEATHER's officielle Facebook- eller Instagram-profil, skal melde sig til DINGY WEATHER via Facebook eller Instagram inden for to uger for at modtage præmien, det samme gælder, hvis de kontaktes på e-mail . Overskuddet udstedes i form af en rabatkode - det ønskede produkt kan herefter købes for restprisen via online shoppen dingy.eu . Sker afhentningen ikke til tiden, gælder kravet på præmien ikke, og DINGY WEATHER vil herefter lodde præmien igen. Vinderens adresse er påkrævet for at præmien kan sendes. Præmien sendes med posten med DINGY WEATHER, efter at produktet er blevet bestilt via onlineshoppen dingy.eu . DINGY WEATHER er berettiget til at foretage ændringer i overskuddet. I dette tilfælde vil vinderen modtage en rimelig erstatningspræmie.

Den respektive præmie er beskrevet detaljeret på DINGY WEATHER Facebook-profil / Instagram-profil. Denne beskrivelse er juridisk bindende.

Deltagerne giver udtrykkeligt og uigenkaldeligt DINGY WEATHER ret til at bruge mundtlige bidrag, musikbidrag eller blandede bidrag af enhver art indsendt og/eller optaget i forbindelse med konkurrencen, samt alle skriftlige dokumenter, fotomateriale , videomateriale og/eller at bruge, udgive, præsentere på internettet og bruge tekstmanuskripter til reklameformål uden nogen rumlig eller tidsmæssig begrænsning, selv efter konkurrencens afslutning uden navngivning (kun med navngivning, hvis særskilt godkendelse er tilgængelig) og/eller offentliggørelse af det udleverede fotomateriale. Deltageren garanterer at være ejer af de nødvendige rettigheder til de uploadede eller linkede billeder eller andet materiale indsendt af ham.Hvis deltageren ikke er den eneste forfatter eller rettighedshaver, erklærer han udtrykkeligt, at han har de nødvendige rettigheder til at deltage i konkurrencen

Dette gælder især for

retten til at gemme billedet på en server

retten til at gøre billedet tilgængeligt for offentligheden helt eller delvist via Facebook, Instagram (og andre sociale mediekanaler) og vores hjemmesider

retten til at bruge billedet til at promovere vores produkter

ret til at redigere billedet, hvorved billedet ikke må fremmedgøres

DINGY WEATHER er berettiget, men ikke forpligtet, til at bruge og offentliggøre det materiale, som deltageren har indsendt. Ved at indsende materialet giver deltageren afkald på at navngive forfatteren og sikrer, at denne dispensation også gælder for andre forfattere og medforfattere til materialet. Ved at acceptere præmien accepterer vinderen, at vi må bruge hans navn (kun med navngivning, hvis separat godkendelse er tilgængelig) til reklameformål. Konkurrencer, der gennemføres på en af ​​DINGY WEATHER's officielle Facebook/Instagram-profiler, er ikke forbundet med Facebook/Instagram og er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook.

Hvis deltageren uploader billeder, garanterer deltageren, at han ikke sender noget indhold, hvis levering, offentliggørelse eller brug krænker gældende lovgivning eller tredjeparters rettigheder. DINGY WEATHER forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afvise indsendt materiale efter egen vurdering og ikke at offentliggøre det. Deltageren frigiver DINGY WEATHER fra tredjeparts krav af enhver art, der skyldes ulovligheden af ​​billeder, som deltageren har brugt. Skadeløsholdelsesforpligtelsen omfatter også forpligtelsen til fuldt ud at fritage arrangøren for sagsomkostninger (f.eks. rets- og advokatsalærer). Ved at deltage i konkurrencen fritager deltageren Facebook og Instagram som platformsoperatører for ethvert ansvar. En overtrædelse af disse betingelser for deltagelse berettiger os til at udelukke den respektive deltager fra deltagelse. Dette gælder især, hvis deltageren afgiver urigtige oplysninger, eller hvis billeder eller andet indhold (f.eks. kommentarer) anvendes, overtræder gældende lovgivning eller tredjeparters rettigheder. Det samme gælder kommentarer, der kan opfattes som voldsforherligende, krænkende, chikanerende eller nedværdigende, eller som på anden måde krænker social anstændighed.

En præmie kan trækkes tilbage med tilbagevirkende kraft, hvis det senere viser sig, at berettigelsen til at deltage ikke længere er gyldig eller er udløbet under konkurrencen. Specielt gælder retten til præmien ikke, hvis en deltager har manipuleret konkurrencen og/eller de spilapplikationer, som konkurrencen er baseret på, har tilmeldt sig spillet på flere e-mailadresser eller har grebet aktivt ind i løbet af spillet. eller forsøgte at gøre det på anden måde for at øge hans chancer for at vinde.

Udelukket fra deltagelse er alle ansatte, ansatte og konsulenter i DINGY WEATHER samt de tilknyttede virksomheder og deres respektive pårørende af første og anden grad samt deres partnere i et ægteskabslignende fællesskab og alle personer, der er involveret i gennemførelsen af ​​kampagnen, har eller har haft travlt. Det samme gælder de involverede samarbejdspartnere og deres medarbejdere. Deltagelse via konkurrenceklubber, automatiserede tjenester eller andre tjenesteudbydere er ikke tilladt.DINGY WEATHER forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen i tilfælde af mistanke om manipulation uden at angive årsager.Dingy WEATHER forbeholder sig endvidere retten til at afslutte konkurrencen helt eller delvist til enhver tid, også uden at overholde en deadline. Dette gælder især, hvis en korrekt implementering af tekniske (f.eks. manipulation) eller juridiske årsager ikke kan garanteres.

Hvis den udelukkede deltager er en vinder, der allerede er blevet trukket, kan præmien efterfølgende trækkes tilbage. DINGY WEATHER forbeholder sig retten til at afslutte konkurrencen helt eller delvist til enhver tid før tid, selv uden at overholde en deadline, eller at ændre dens forløb, hvis det er af tekniske årsager (f.eks. computervirus, manipulation af eller fejl i software/hardware) eller juridiske årsager (f.eks. forbud fra Facebook, Instagram) er det ikke muligt at garantere, at konkurrencen bliver gennemført korrekt.

DINGY WEATHER er ansvarlig for indsamling, behandling og brug af deltagernes personlige data, forudsat at vi selv behandler dem. DINGY WEATHER vil kun bruge detaljerne om deltageren samt dennes øvrige personlige data inden for rammerne af de lovbestemte bestemmelser i databeskyttelsesloven. DINGY WEATHER vil kun gemme, behandle og bruge oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af ​​konkurrencen - der udsendes en særskilt erklæring for at udpege vindere. Dette omfatter også brug til at udøve de brugsrettigheder, der er givet. Dataene vil kun blive brugt til at gennemføre konkurrencen og vil derefter blive slettet. Navnet og adressen på vinderne, hvis indsendte bidrag eller materialer bruges af os til reklameformål, kan opbevares i varigheden af ​​annonceringsbrugen, så vinderen kan nås i tilfælde af et krav baseret på det materiale, de har. indsendt.

Deltageren kan til enhver tid anmode om oplysninger om de personlige data, der er gemt om ham. Derudover gælder vores databeskyttelseserklæring, som kan tilgås via vores online shop dingy.eu.

Skulle individuelle klausuler være eller blive ineffektive, forbliver effektiviteten af ​​de resterende klausuler upåvirket. Tysk lov gælder for brugerforholdet mellem deltageren og DINGY WEATHER.

Dommernes beslutning er endelig for gennemførelsen af ​​konkurrencen, beslutningen om præmien og udbetaling af præmien.

.
Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag ​​Lørdag
Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december
Ikke nok artikler tilgængelige. Kun [max] tilbage.
indkøbskurv
Tilføj ordrereference Rediger ordrenotat
Sætter pris på forsendelse
Tilføj en kupon

Sætter pris på forsendelse

Tilføj en kupon

Kuponkoden virker på betalingssiden