Betingelser for deltagelse i konkurrencen "April Promotion Month" for perioden
13/04/2020-17/04/2020

S & Y Splendor GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, i det følgende benævnt "DINGY WEATHER", tilbyder online konkurrencen "" via sine Facebook- og Instagram-kanaler.

Ved at deltage i konkurrencen arrangeret af DINGY WEATHER, accepterer deltageren udtrykkeligt og bindende følgende betingelser for deltagelse.

Fysiske personer på 18 år og derover med bopæl i Tyskland er berettiget til at deltage. Som udgangspunkt er kun én deltagelse per person tilladt. Deltagelse er kun mulig via DINGY WEATHERs sociale mediekanaler (Facebook og Instagram). Deltageren skal derfor have en konto til en af ​​disse sociale mediekanaler for at kunne deltage i konkurrencen. Ud over disse vilkår og betingelser for deltagelse gælder også vilkårene for brug af den respektive sociale medieplatform. Konkurrencerne arrangeret af DINGY WEATHER er ikke forbundet med de nævnte sociale mediekanaler og er ikke understøttet af dem.

Præmien for førstepladsen er 50% rabat på en all-weather jakke / all-weather frakke fra DINGY WEATHER, som lige nu er på lager. Præmien vil blive trukket tilfældigt blandt alle deltagere, der deltager i konkurrenceperioden fra den 13. marts 2020 til den 17. marts 2020. Hvis en jury er involveret, accepterer deltageren lovligt juryens dom, hvis beslutning og vurdering er ubestridelig. Deltageren modtager ingen kompensation eller godtgørelse af udgifter for deltagelse i konkurrencen og overdragelse af brugsrettigheder.

Vinderen får besked herom via Instagram eller Facebook. Vinderen af ​​en konkurrence, der blev gennemført på DINGY WEATHERs officielle Facebook- eller Instagram-profil, skal kontakte DINGY WEATHER via Facebook- eller Instagram-besked inden for to uger for at modtage præmien; det samme gælder, når du kontakter dem via e-mail. Præmien uddeles i form af en rabatkode - det ønskede produkt kan herefter købes til restprisen via onlineshoppen dingy.eu . Hvis varen ikke afhentes rettidigt, vil kravet på præmien ikke længere være gyldigt, og DINGY WEATHER vil så lodde præmien ud igen. For at kunne sende præmien skal vinderens adresse oplyses. DINGY WEATHER sender præmien med posten efter bestilling af produktet via online shoppen dingy.eu . DINGY WEATHER er berettiget til at foretage ændringer i præmien. I dette tilfælde vil vinderen modtage en passende erstatningspræmie.

Den respektive præmie er beskrevet detaljeret på DINGY WEATHER Facebook-profil / Instagram-profil. Denne beskrivelse er juridisk bindende.

Deltagerne giver udtrykkeligt og uigenkaldeligt DINGY WEATHER ret til rumligt og tidsmæssigt at redigere alle verbale bidrag, musikbidrag eller blandede bidrag af enhver art indsendt og/eller optaget i forbindelse med konkurrencen, samt alle skriftlige dokumenter, fotografisk materiale, videomateriale og/eller tekstmanuskripter indsendt som en del af konkurrencen for at bruge, offentliggøre, præsentere på internettet og bruge fotomaterialet til reklameformål på ubestemt tid, selv efter konkurrencens afslutning uden tilskrivning (kun med tilskrivning, hvis der er givet særskilt tilladelse) og /eller udgivelse. Deltageren garanterer, at han er indehaver af de nødvendige rettigheder til de uploadede eller linkede billeder eller andet materiale indsendt af ham. Hvis deltageren ikke er eneforfatter eller rettighedshaver, erklærer han udtrykkeligt, at han har de nødvendige rettigheder for at deltage i konkurrencen.

Dette gælder især

retten til at gemme billedet på en server

ret til at gøre billedet tilgængeligt for offentligheden helt eller delvist via Facebook, Instagram (samt andre sociale mediekanaler) og vores hjemmesider

retten til at bruge billedet til at promovere vores produkter

ret til at redigere billedet, hvorved billedet ikke må forvrænges

DINGY WEATHER er berettiget, men ikke forpligtet, til at bruge og offentliggøre det af deltageren indsendte materiale. Ved at indsende materialet giver deltageren afkald på retten til at navngive forfatteren og sikrer, at denne dispensation også gælder for andre forfattere og medforfattere til materialet. Ved at acceptere præmien accepterer vinderen, at vi vil bruge hans navn (kun med tilskrivning, hvis der er givet særskilt godkendelse).  kan bruges til reklameformål. Konkurrencer, der afholdes på en af ​​DINGY WEATHERs officielle Facebook/Instagram-profiler, er ikke forbundet med Facebook/Instagram og er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook.

Hvis deltageren uploader billeder, garanterer deltageren, at han ikke sender noget indhold, hvis levering, offentliggørelse eller brug overtræder gældende lovgivning eller tredjeparters rettigheder. DINGY WEATHER forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afvise og ikke offentliggøre indsendt materiale baseret på egen vurdering. Deltageren frigiver DINGY WEATHER fra tredjepartskrav af enhver art, der er et resultat af ulovligheden af ​​fotos, der bruges af deltageren. Skadeløsholdelsespligten omfatter også pligten til at underrette arrangøren om  Sagsomkostninger (f.eks. rets- og advokatsalærer) skal fritages fuldt ud. Ved at deltage i konkurrencen fritager deltageren Facebook og Instagram som platformoperatører for ethvert ansvar. En overtrædelse af disse vilkår og betingelser for deltagelse giver os ret til at udelukke den respektive deltager fra deltagelse. Dette gælder især, hvis deltageren afgiver falske oplysninger, eller hvis de anvendte billeder eller andet indhold (f.eks. kommentarer) krænker gældende lovgivning eller tredjeparters rettigheder. Det samme gælder kommentarer, der kan opfattes som voldsforherligende, krænkende, chikanerende eller nedsættende, eller som på anden måde krænker social anstændighed.   

En præmie kan trækkes tilbage med tilbagevirkende kraft, hvis det senere viser sig, at berettigelsen til at deltage ikke eksisterede eller gik tabt under konkurrencen. Specielt gælder retten til præmien ikke længere, hvis en deltager har manipuleret konkurrencen og/eller spilapplikationerne, som konkurrencen er baseret på, har tilmeldt sig spillet ved hjælp af flere e-mailadresser eller har aktivt grebet ind eller forsøgt at gribe ind i spilprocessen på nogen anden måde for at øge hans chance for at vinde.

Alle ansatte, ansatte og konsulenter i DINGY WEATHER og dets tilknyttede virksomheder og deres respektive første- og andengradsslægtninge samt deres livspartnere i et ægteskabslignende forhold og alle personer, der er eller var ansat i at gennemføre kampagnen, er udelukket fra deltagelse . Det samme gælder den involverede samarbejdspartner og dennes medarbejdere. Deltagelse via konkurrenceklubber, automatiserede tjenester eller andre tjenesteudbydere er ikke tilladt. DINGY WEATHER forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen uden at angive grunde, hvis der er mistanke om manipulation. Ydermere forbeholder DINGY WEATHER sig retten til at afslutte konkurrencen helt eller delvist til enhver tid, også uden at overholde deadlines. Dette gælder især, hvis korrekt udførelse ikke kan garanteres af tekniske (f.eks. manipulation) eller juridiske årsager.

Hvis den udelukkede deltager er en vinder, der allerede er trukket, kan præmien efterfølgende trækkes tilbage. DINGY WEATHER forbeholder sig retten til at afslutte konkurrencen helt eller delvist før tid til enhver tid, selv uden at overholde deadlines, eller til at ændre dens kurs, hvis det er teknisk (f.eks. computervirus, manipulation af eller fejl i software/hardware) eller juridiske årsager (f.eks. forbud fra Facebook, Instagram) er det ikke muligt at garantere, at konkurrencen bliver gennemført korrekt.

DINGY WEATHER er ansvarlig for indsamling, behandling og brug af deltagernes persondata, forudsat at vi selv behandler dem. DINGY WEATHER vil kun bruge deltagerens personoplysninger og andre persondata inden for rammerne af databeskyttelseslovens lovbestemmelser. DINGY WEATHER vil kun opbevare, behandle og bruge oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre konkurrencen - en særskilt erklæring vil blive sendt til navngivning af vindere. Dette omfatter også brug til at udøve de tildelte brugsrettigheder. Dataene vil kun blive brugt til at gennemføre konkurrencen og vil derefter blive slettet. Navnet og adressen på de vindere, hvis indsendte bidrag eller materialer bruges af os til reklameformål, kan gemmes i varigheden af ​​annonceringsbrugen, så vinderen kan kontaktes i tilfælde af et krav baseret på det materiale, de indsendte.

Deltageren kan til enhver tid anmode om oplysninger om de personlige data, der er gemt om dem. Ellers gælder vores databeskyttelseserklæring, som kan tilgås via vores online shop dingy.eu.

Hvis individuelle klausuler er eller bliver ineffektive, forbliver effektiviteten af ​​de resterende klausuler upåvirket. Tysk lov gælder for brugsforholdet mellem deltageren og DINGY WEATHER.

Retlig anvendelse er udelukket for gennemførelse af konkurrencen, beslutningen om at vinde og udbetaling af gevinster.