April handlingsmånad

Villkor för deltagande i tävlingen "Promotion month April" för perioden 13 april 2020 till 17 april 2020

S & Y Splendor GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, nedan kallad "DINGY WEATHER", som arrangör på Internet, erbjuder tävlingen "" via dina Facebook- och Instagram-kanaler. < / p>

Genom att delta i tävlingen som arrangeras av DINGY WEATHER accepterar deltagaren uttryckligen och bindande följande villkor för deltagande.

Fysiska personer 18 år och äldre som är bosatta i Tyskland är berättigade att delta. I princip är endast ett deltagande per person tillåtet. Deltagande är endast möjligt via DINGY WEATHER sociala kanaler (Facebook och Instagram). Deltagaren måste därför ha ett konto för någon av dessa sociala mediekanaler för att få vara med i tävlingen. Utöver dessa villkor för deltagande gäller också användarvillkoren för respektive sociala medieplattform. Tävlingarna som arrangeras av DINGY WEATHER är inte kopplade till de namngivna sociala mediekanalerna och stöds inte av dem.

Priset för förstaplatsen är 50 % rabatt på en allvädersjacka/allvädersjacka från DINGY WEATHER som just nu finns i lager. Priset lottas ut slumpmässigt bland alla deltagare som deltar i tävlingsperioden från 13 mars 2020 till 17 mars 2020. Om en jury är inblandad erkänner deltagaren juryns dom på ett juridiskt bindande sätt, vars beslut och utvärdering är obestridliga. Deltagarna får ingen ersättning eller ersättning för kostnader för att delta i tävlingen och överföra användningsrättigheter.

Vinnaren meddelas i enlighet därmed via Instagram eller Facebook. Vinnaren av en tävling som genomfördes på den officiella Facebook- eller Instagram -profilen för DINGY WEATHER måste rapportera till DINGY WEATHER via Facebook eller Instagram inom två veckor för att få priset. Detsamma gäller om de kontaktas via e -post. Priset delas ut i form av en rabattkod - den önskade produkten kan sedan köpas för resterande pris via onlinebutiken dingy.eu . Om insamlingen inte görs i tid, gäller inte kravet på priset och DINGY WEATHER lottas sedan ut priset igen. Vinnarens adress krävs för att priset ska kunna skickas. Priset skickas med posten med DINGY WEATHER efter att produkten har beställts via onlinebutiken dingy.eu . DINGY WEATHER har rätt att göra vinständringar. I det här fallet får vinnaren ett rimligt ersättningspris.

Det respektive priset beskrivs i detalj på DINGY WEATHER Facebook-profil / Instagram-profil. Denna beskrivning är juridiskt bindande.

Deltagarna ger uttryckligen och oåterkalleligt DINGY WEATHER rätten att använda alla muntliga bidrag, musikaliska bidrag eller blandade bidrag av alla slag som skickas in och / eller spelas in i samband med tävlingen, samt alla skriftliga dokument, fotomaterial , videomaterial och / eller att använda, publicera, presentera på Internet och använda för reklamändamål textmanuskript utan några rumsliga eller tidsmässiga begränsningar även efter tävlingens slut utan namngivning (med namngivning endast om separat godkännande finns tillgängligt) och / eller publicera det fotomaterial som tillhandahålls. Deltagaren garanterar att vara ägare till de nödvändiga rättigheterna till de uppladdade eller länkade bilderna eller annat material som lämnats av honom.Om deltagaren inte är den enda författaren eller rättighetsinnehavaren, förklarar han uttryckligen att han har de rättigheter som krävs för att delta i tävlingen

Detta gäller särskilt

rätten att spara fotot på en server

rätten att göra bilden tillgänglig för allmänheten helt eller delvis via Facebook, Instagram (och andra sociala mediekanaler) och våra webbplatser

rätten att använda bilden för att marknadsföra våra produkter

rätten att redigera fotot, varigenom bilden inte får alieneras

DINGY WEATHER har rätt, men inte skyldighet, att använda och publicera materialet som deltagaren lämnat in. Genom att lämna in materialet avstår deltagaren från att namnge författaren och försäkrar att detta undantag gäller även andra författare och medförfattare av materialet. Genom att acceptera priset godkänner vinnaren att vi får använda hans namn (med namn endast om separat godkännande finns) i reklamsyfte. Tävlingar som genomförs på en av DINGY WEATHERs officiella Facebook / Instagram -profiler är inte anslutna till Facebook / Instagram och sponsras, stöds eller organiseras inte på något sätt av Facebook.

Om deltagaren laddar upp bilder garanterar deltagaren att han inte kommer att skicka något innehåll vars tillhandahållande, publicering eller användning bryter mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. DINGY WEATHER förbehåller sig uttryckligen rätten att avvisa inlämnat material enligt sin egen bedömning och att inte publicera det. Deltagaren befriar DINGY WEATHER från anspråk från tredje part av något slag som är ett resultat av olagligheten av foton som deltagaren har använt. Skadelösningsskyldigheten omfattar också skyldigheten att helt befria arrangören från rättegångskostnader (t.ex. rättegångs- och advokatkostnader). Genom att delta i tävlingen undantar deltagaren Facebook och Instagram som plattformsoperatörer från allt ansvar. Ett brott mot dessa deltagandevillkor ger oss rätt att utesluta respektive deltagare från deltagande. Detta gäller särskilt om deltagaren lämnar felaktig information eller om foton eller annat innehåll (t.ex. kommentarer) som används bryter mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Detsamma gäller kommentarer som kan ses som förhärligande av våld, kränkande, trakasserande eller förnedrande eller som kränker social anständighet på annat sätt.

Ett pris kan dras tillbaka i efterhand om det senare visar sig att behörighet att delta inte föreligger eller att det förfallit under tävlingen. I synnerhet gäller inte rätten till priset om en deltagare har manipulerat tävlingen och/eller spelapplikationerna som tävlingen bygger på, har registrerat sig för spelet på flera e-postadresser eller aktivt ingripit under spelets gång. eller försökte göra det på något annat sätt för att öka sina chanser att vinna.

Uteslutna från deltagande är alla anställda, anställda och konsulter i DINGY WEATHER samt de företag som är anslutna till det och deras respektive släktingar av första och andra graden samt deras partners i en äktenskapsliknande gemenskap och alla personer som är involverade i genomförandet av kampanjen är eller har varit upptagna. Detsamma gäller samarbetspartners och deras anställda. Deltagande via tävlingsföreningar, automatiserade tjänster eller andra tjänsteleverantörer är inte tillåtet.DINGY WEATHER förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från tävlingen vid misstänkt manipulation utan att ange skäl.Vidare förbehåller sig DINGY WEATHER rätten att när som helst avsluta tävlingen helt eller delvis, även utan att iaktta en deadline. Detta gäller särskilt om, av tekniska (t.ex. manipulation) eller juridiska skäl, korrekt implementering inte kan garanteras.

Om den uteslutna deltagaren är en vinnare som redan har dragits kan priset därefter dras tillbaka. DINGY WEATHER förbehåller sig rätten att när som helst avsluta tävlingen helt eller delvis i förtid, även utan att iaktta en deadline, eller ändra dess kurs om det är av tekniska skäl (t.ex. datavirus, manipulation av eller fel i mjukvara/hårdvara) eller juridiska skäl (t.ex. förbud från Facebook, Instagram) är inte möjligt för att garantera ett korrekt genomförande av tävlingen.

DINGY WEATHER ansvarar för insamling, bearbetning och användning av deltagarnas personuppgifter, förutsatt att vi behandlar dem själva. DINGY WEATHER kommer endast att använda detaljerna om deltagaren samt hans övriga personuppgifter inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. DINGY WEATHER kommer endast att spara, bearbeta och använda informationen i den mån detta är nödvändigt för genomförandet av tävlingen - en separat deklaration kommer att skickas för att utse vinnarna. Detta inkluderar även användning för att utöva de nyttjanderätter som har beviljats. Uppgifterna kommer endast att användas för att genomföra tävlingen och kommer sedan att raderas. Namn och adress till vinnarna, vars inskickade bidrag eller material används av oss i reklamsyfte, kan förbli lagrade så länge annonseringen pågår så att vinnaren kan nås i händelse av ett anspråk baserat på materialet de har skickat.

Deltagaren kan när som helst begära information om de personuppgifter som lagras om honom. Dessutom gäller vår dataskyddsdeklaration, som kan nås via vår onlinebutik dingy.eu.

Skulle enskilda klausuler vara eller bli ineffektiva påverkas inte effektiviteten hos de återstående klausulerna. Tysk lag gäller för användarförhållandet mellan deltagaren och DINGY WEATHER.

Domarnas beslut är slutgiltigt för genomförandet av tävlingen, beslutet om priset och utbetalningen av priset.

.
söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december
Det finns inte tillräckligt med artiklar. Endast [max] kvar.
kundvagn

Din vagn är tom.

Återgå till butiken

Lägg till orderreferens Redigera orderanteckning
Uppskattar frakt
Lägg till en kupong

Uppskattar frakt

Lägg till en kupong

Kupongkoden fungerar på kassasidan