Villkor för deltagande i tävlingen ”Kampanjmånad april” för perioden 13 april 2020 till 17 april 2020

S & Y Splendor GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, nedan kallat "DINGY WEATHER", som arrangör på Internet, erbjuder tävlingen "" via dina Facebook- och Instagram -kanaler. < / p>

Genom att delta i tävlingen som arrangeras av DINGY WEATHER accepterar deltagaren uttryckligen och bindande följande villkor för deltagande.

Rätt att delta är fysiska personer som är 18 år och äldre som är bosatta i Tyskland. I princip är endast ett deltagande per person tillåtet. Deltagande är endast möjligt via DINGY WEATHER sociala kanaler (Facebook och Instagram). Deltagaren måste därför ha ett konto för en av dessa sociala mediekanaler för att kunna delta i tävlingen. Utöver dessa villkor för deltagande gäller också användarvillkoren för respektive sociala medieplattform. Tävlingarna som arrangeras av DINGY WEATHER är inte anslutna till de namngivna sociala mediekanalerna och stöds inte av dem.

Priset för förstaplatsen är 50% rabatt på en allväderjacka / allvädersrock från DINGY WEATHER som just nu finns på lager. Priset lottas ut slumpmässigt bland alla deltagare som deltar i tävlingsperioden från 13 mars 2020 till 17 mars 2020. Om en jury är inblandad erkänner deltagaren juryn dom på ett juridiskt bindande sätt, vars beslut och utvärdering är obestridligt. Deltagaren får ingen ersättning eller ersättning för kostnader för deltagande i tävlingen och överföring av användningsrättigheter.

Vinnaren meddelas i enlighet därmed via Instagram eller Facebook. Vinnaren av en tävling som genomfördes på den officiella Facebook- eller Instagram -profilen för DINGY WEATHER måste rapportera till DINGY WEATHER via Facebook eller Instagram inom två veckor för att få priset. Detsamma gäller om de kontaktas via e -post. Priset utfärdas i form av en rabattkod - önskad produkt kan sedan köpas för återstående pris via onlinebutiken dingy.eu . Om insamlingen inte görs i tid, gäller inte kravet på priset och DINGY WEATHER lottas sedan ut priset igen. Vinnarens adress krävs för att priset ska kunna skickas. Priset skickas med posten med DINGY WEATHER efter att produkten har beställts via onlinebutiken dingy.eu . DINGY WEATHER har rätt att göra vinständringar. I det här fallet får vinnaren ett rimligt ersättningspris.

Respektive pris beskrivs i detalj på DINGY WEATHER Facebook -profilen / Instagram -profilen. Denna beskrivning är juridiskt bindande.

Deltagarna ger uttryckligen och oåterkalleligt DINGY WEATHER rätten att använda alla muntliga bidrag, musikaliska bidrag eller blandade bidrag av alla slag som skickas in och / eller spelas in i samband med tävlingen, samt alla skriftliga dokument, fotomaterial , videomaterial och / eller att använda, publicera, presentera på Internet och använda för reklamändamål textmanuskript utan några rumsliga eller tidsmässiga begränsningar även efter tävlingens slut utan namngivning (med namngivning endast om separat godkännande finns tillgängligt) och / eller publicering av det tillhandahållna fotografiska materialet. Deltagaren garanterar att vara ägare till de nödvändiga rättigheterna till de uppladdade eller länkade bilderna eller annat material som lämnats av honom. Om deltagaren inte är den enda författaren eller rättighetsinnehavaren, förklarar han uttryckligen att han har de rättigheter som krävs för att delta i tävlingen.

Detta gäller särskilt

rätten att spara fotot på en server

rätten att göra bilden tillgänglig för allmänheten helt eller delvis via Facebook, Instagram (och andra sociala mediekanaler) och våra webbplatser

rätten att använda fotot för att marknadsföra våra produkter

rätten att redigera fotot, varigenom bilden inte får alieneras

DINGY WEATHER har rätt, men är inte skyldig, att använda och publicera materialet från deltagaren. Genom att skicka in materialet avstår deltagaren från att namnge författaren och försäkrar att detta undantag gäller även andra författare och medförfattare till materialet. Genom att acceptera priset godkänner vinnaren att vi får använda hans namn (med namn endast om separat godkännande finns) i reklamsyfte. Tävlingar som genomförs på en av DINGY WEATHERs officiella Facebook / Instagram -profiler är inte anslutna till Facebook / Instagram och sponsras, stöds eller organiseras inte på något sätt av Facebook.

Om deltagaren laddar upp foton, garanterar deltagaren att han inte kommer att skicka något innehåll vars bestämmelse, publicering eller användning bryter mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. DINGY WEATHER förbehåller sig uttryckligen rätten att avvisa inlämnat material enligt sin egen bedömning och inte publicera det. Deltagaren släpper DINGY WEATHER från alla tredjepartsanspråk av något slag som härrör från olagligheten i foton som deltagaren har använt. Skadelösningsskyldigheten omfattar också skyldigheten att helt befria arrangören från rättegångskostnader (t.ex. rättegångs- och advokatkostnader). Genom att delta i tävlingen undantar deltagaren Facebook och Instagram som plattformsoperatörer från allt ansvar. Ett brott mot dessa villkor för deltagande ger oss rätt att utesluta respektive deltagare från deltagande. Detta gäller särskilt om deltagaren lämnar felaktig information eller om foton eller annat innehåll (t.ex. kommentarer) som används bryter mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Detsamma gäller kommentarer som kan ses som förhärligande av våld, kränkande, trakasserande eller förnedrande eller som kränker social anständighet på annat sätt.

Ett pris kan dras tillbaka i efterhand om det senare visar sig att behörigheten att delta inte är giltig eller har gått ut under tävlingen. I synnerhet gäller inte rätten till priset om en deltagare har manipulerat tävlingen och / eller de spelapplikationer som tävlingen bygger på, har registrerat sig för spelet på flera e -postadresser eller aktivt har ingripit under spelets gång eller försökte göra det på något annat sätt för att öka hans chanser att vinna.

Uteslutna från deltagande är alla anställda, anställda och konsulter i DINGY WEATHER samt de företag som är anslutna till det och deras respektive släktingar till första och andra graden samt deras partners i ett äktenskapliknande samhälle och alla personer som är involverade i genomförandet av kampanjen är eller har haft fullt upp. Detsamma gäller samarbetspartners och deras anställda. Deltagande via tävlingsföreningar, automatiserade tjänster eller andra tjänsteleverantörer är inte tillåtet. DINGY WEATHER förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från tävlingen om de misstänker manipulation utan att ange skäl. Dessutom förbehåller DINGY WEATHER sig rätten att när som helst avsluta tävlingen helt eller delvis, även utan att iaktta tidsfrister. Detta gäller i synnerhet om korrekt implementering av tekniska (t.ex. manipulation) eller juridiska skäl inte kan garanteras.

Om den uteslutna deltagaren är en vinnare som redan har dragits kan priset därefter dras tillbaka. DINGY WEATHER förbehåller sig rätten att i förtid avsluta tävlingen helt eller delvis när som helst, även utan att iaktta en tidsfrist, eller ändra kursen om det är av tekniska skäl (t.ex. datavirus, manipulation av eller fel i programvara / hårdvara) eller juridiska skäl (t.ex. förbud från Facebook, Instagram) är inte möjligt att garantera ett korrekt genomförande av tävlingen.

DINGY WEATHER ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter om deltagarna, förutsatt att vi behandlar dem själva. DINGY WEATHER kommer endast att använda uppgifterna om deltagaren såväl som hans andra personuppgifter inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. DINGY WEATHER kommer bara att spara, bearbeta och använda informationen i den mån detta är nödvändigt för genomförandet av tävlingen - en separat deklaration kommer att skickas för att utse vinnarna. Detta inkluderar också användning för att utöva de rättigheter som har beviljats. Uppgifterna kommer endast att användas för att genomföra tävlingen och kommer sedan att raderas. Vinnarnas namn och adress, vars inlämnade bidrag eller material används av oss för reklamändamål, kan förvaras under reklamens användning så att vinnaren kan nås i händelse av ett anspråk baserat på materialet de har skickat.

Deltagaren kan när som helst begära information om de personuppgifter som lagras om honom. Dessutom gäller vår dataskyddsförklaring som kan nås via vår onlinebutik dingy.eu.

Skulle enskilda klausuler vara eller bli ineffektiva påverkas inte effektiviteten hos de återstående klausulerna. Tysk lag gäller för användarförhållandet mellan deltagaren och DINGY WEATHER.

Domarnas beslut är slutgiltigt för genomförandet av tävlingen, beslutet om priset och utbetalningen av priset.

You have successfully subscribed!
This email has been registered
ico-collapse
0
nyss sedda
Topp
ic-expand
ic-cross-line-top