Imprint

S & Y Splendor GmbH

Oldesweg 6a

22393 Hamburg

Tyskland

Kontakt

Telefon: 0049 40 55610786

Webb: https://dingy.eu

E-post: info@dingy.eu

Registrera post

Anteckning i handelsregistret
Registerdomstol: Hamburgs tingsrätt
Registernummer: HRB 139869

Skattekontor: Skattekontor Hamburg-Mitte
USt.Id .: DE306 251 548

1. Ansvarsfriskrivning/ansvar för innehåll

Innehållet i online -erbjudandet Författaren påtar sig inget ansvar för den aktuella informationens aktualitet, riktighet, fullständighet eller kvalitet. Ansvarsanspråk mot författaren avseende materiell eller immateriell skada orsakad av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller användning av felaktig och ofullständig information är i grunden uteslutna, såvida inte författaren kan ha visat sig ha uppsåtligen eller grovt vårdslös. på fel. Alla erbjudanden är inte bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande, eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dingy.eu i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7 punkt 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade.

En relaterad Ansvar är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi får kännedom om ett specifikt brott mot lagen. Så snart ovanstående juridiska överträdelser blir kända kommer detta innehåll att tas bort omedelbart.

2. Ansvarsbegränsning för externa länkar

Referenser och länkar Vid direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle ansvar endast träda i kraft om författaren var medveten om innehållet och Det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länken sattes, kunde inget olagligt innehåll identifieras på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på nuvarande och framtida design, innehåll eller författarskap på de länkade sidorna. Han tar därför härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som har ändrats sedan länken sattes. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som finns på författarens egen webbplats såväl som tredje parts poster i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som skapats av författaren. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skada till följd av användning eller icke-användning av information som presenteras på detta sätt, är leverantören av sidan som det hänvisades till enbart ansvarig, inte den person som bara hänvisar till respektive publicering via länkar.

3. Upphovsrätt

Innehållet och verken som publiceras på vår webbplats är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/ övergripande).pdf) Upphovsrätt och varumärkeslag Författaren strävar efter att iaktta upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter skapade av honom själv eller till licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och åtkomst till texter Alla varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerad ägares äganderätt. Slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter ska inte dras bara för att de nämns! Upphovsrätten för publicerade objekt skapade av författaren förblir enbart hos författaren till sidorna. All kopiering eller användning av sådan grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt medgivande från författaren.

.