1. Ansvarig instans

Ansvarigt organ för datainsamling, databehandling och dataanvändning i samband med användningen av vår webbplats är S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE.

Ms. Tuna Pan är ansvarig för databehandling. Du kan nås på ovanstående adress och på e-postadressen info@sysplendor.com.

2. Insamling av personuppgifter

a.) Systemoptimering

När du besöker vår webbplats www.dingy.eu skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i så kallade loggfiler. Följande information registreras automatiskt och lagras tills den automatiskt raderas:

 1. IP -adress
 2. Datum och tid för åtkomst
 3. tidszonsskillnader
 4. Namn och URL för den öppnade sidan/filen inklusive åtkomststatus/HTTP-statuskod
 5. Operativsystem
 6. Webbplats från vilken åtkomst görs (referens-URL)
 7. webbläsare som används (möjligen operativsystemet på din dator) inklusive språkinställning och namnet på din åtkomstleverantör

Ovanstående data samlas in och behandlas på vår webbplats av följande skäl:

 1. Säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen
 2. Garanti för bekväm användning av vår webbplats
 3. Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet
 4. Administration av webbplatsen

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6, punkt 1, mening 1, bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt berättigade intresse följer av ovanstående punkter. Vi använder under inga omständigheter de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om dig personligen. Dessutom använder vi cookies och analystjänster när du besöker vår webbplats. Du hittar mer detaljerade förklaringar under avsnitt 8 i denna dataskyddsförklaring.

b.) E-postmeddelanden

Om du skickar information till oss via e-post kommer den givetvis att registreras av oss. Vanligtvis får mejl också namn och e -postadresser, som du också kan skicka till oss. Denna information är frivillig och kontrolleras inte på något sätt, användning av pseudonymer etc. är möjlig. Den rättsliga grunden för behandling av de uppgifter som överförs i samband med att du skickar ett e -postmeddelande är artikel 6.1 lit. f GDPR. Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

c .) Kontoöppning och beställning

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet och du kan inte slutföra beställningen och/eller öppna ett konto utan att ange dem, eller använda dina uppgifter för att kontakta dig. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du har lämnat i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit b GDPR för att behandla kontrakt och för att behandla dina förfrågningar.Efter att avtalet har behandlats fullständigt eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och raderas efter att skatte- och kommersiella lagringsperioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi reserverar rätt att använda data utöver detta är tillåtet enligt lag och om vilket vi kommer att informera dig om i denna deklaration. Ditt kundkonto kan raderas när som helst och kan antingen göras genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller använda en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. Datasäkerhet betalningsmedel, allmänna säkerhetsråd

Vi strävar efter att spara dina personuppgifter genom att ta alla tekniska och organisatoriska möjligheter så att de inte är tillgängliga för tredje part. Vi kan inte garantera fullständig datasäkerhet vid kommunikation via e-post, så vi rekommenderar att du skickar konfidentiell information med posten.

För att kunna erbjuda dig högsta möjliga säkerhet överför vi alla betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter) uteslutande till betalningsleverantören. Du måste ange dessa uppgifter igen för varje beställning.

Vi använder den utbredda SSL -metoden (Secure Socket Layer) tillsammans med den högsta krypteringsnivån som din

webbläsare stöds. Du kan se om en enskild sida på vår webbplats sänds i krypterad form genom stängd visning av nyckeln eller

låssymbol i den nedre statusraden i din webbläsare. Vi använder även lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot

för att skydda oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller mot obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Din beställning är ett bindande erbjudande för att ingå ett kontrakt. Ett kontrakt sluts först när vi accepterar detta erbjudande. Acceptet sker genom en avtalsbekräftelse via e-post eller senast genom att skicka de beställda produkterna. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera erbjudanden i synnerhet om de beställda produkterna inte längre är tillgängliga. Efter att du mottagit din beställning får du en automatisk orderbekräftelse via e-post. Detta är dock inte en orderbekräftelse i betydelsen ett accepterande av erbjudandet, utan endast en bekräftelse på mottagande av din beställning. Du kan hämta innehållet i din beställning och avtalsvillkoren när du skickar beställningen och skriva ut den med din webbläsares utskriftsfunktion eller spara den elektroniskt. Vi sparar de avtalsvillkor som är tillämpliga på den rättsliga transaktionen mellan oss, inklusive innehållet i beställningar samt de allmänna villkoren som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, med beaktande av dataskyddslagstiftningen och gör detta innehåll tillgängligt för dig på begäran tills garantiperioden för fordringar på fel har löpt ut. Om vi ​​accepterar ditt erbjudande om att ingå ett kontrakt, så snart du har lagt din beställning, kommer du också att få en bekräftelse via e -post med vilken orderdata, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningskontrakt och våra villkor skickas till dig igen. Det språk som är tillgängligt för ingående av avtalet är tyska.Som säljare på Shopify följer vi Shopifys

försäljningsriktlinjer och uppförandekod

Betalningsleverantörerna som vi använder i vår webbshop listas nedan.

a.) Betalning med AmazonPay

Om betalningsmetoden "Amazon Pay" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hädanefter: "Amazon Payments"), till vilken vi vidarebefordrar informationen du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter vidarebefordras uteslutande i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta. Du kan hitta mer information om dataskyddsbestämmelserna för Amazon Payments på följande internetadress: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

b.) Betalning med Paypal / Paypal Plus

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal, ger vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. som en del av betalningshanteringen. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal"). Överföringen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att använda betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp" faktura "eller" avbetalning "via PayPal innan du gör en kreditkontroll. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditbyråer i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din solvens. PayPal använder resultatet av kreditprövningen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang i syfte att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsat till, adressdata. För mer information om dataskydd, inklusive de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan begära denna behandling av dina uppgifter när som helst göra invändningar genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

c.) Betalning med GooglePay

De nuvarande användarvillkoren för betalning med Google Pay finns under följande länk: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/ get_legal_document? ldo = 0 & ldt = googlepaytos & ldl = de

d.) Betalning med ApplePay

De nuvarande användarvillkoren för betalning med Google Pay finns under följande länk: https://support.apple.com/de-de/HT203027

e.) Betalning med kreditkort

Information om betalning med kreditkort med Master Card, Visa Card eller American Express finns under följande länkar.

Master Card: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

Visakort: https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html

American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html

4 DATAÖVERFÖRING

För att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen, kommer vi att vidarebefordra betalningsuppgifterna som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som beställts med betalningen och, om tillämpligt, till den betaltjänstleverantör som beställts av oss, eller till den valda betalningstjänst. I vissa fall samlar även de utvalda betaltjänstleverantörerna in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du logga in på betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. Dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör gäller i detta avseende.

Vi använder betaltjänstleverantörer som är baserade i ett land utanför EU. Överföringen av personuppgifter till detta företag sker endast i samband med att det är nödvändigt att fullgöra avtalet.

Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning kommer vi att ge det på grundval av detta i enlighet med Artikel 6 Paragraf 1 S. 1 lit a GDPR, vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till den valda frakttjänsteleverantören så att de kan kontakta dig före leverans i syfte att skicka meddelande eller samordning.

Samtycket kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till frakttjänstleverantören på kontaktadressen nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera de uppgifter du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG på PO Box 10 13 62 på 22459 i Hamburg

5. Rätt till information och radering av dina personuppgifter

Enligt den federala dataskyddslagen har du rätt till gratis information om dina lagrade data, samt rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter om så önskas och krävs av dig. Du kan kontakta vår kundtjänst på e -postadressen info@ssysplendor.com.

6. Insamling och behandling av anonym data

Allmän information sparas när sidan öppnas. Detta inkluderar typen och versionen av webbläsaren som används, webbplatsen som vår sida var länkad till, webbplatserna vi besökte och datumet för besöket. Detta är uteslutande information som inte tillåter att några slutsatser kan dras om personen. Denna anonyma data utvärderas endast av dingy.eu för statistiska ändamål. Denna information görs inte tillgänglig för tredje part.

7. Insamling av statistisk data, användning av cookies

Förutom användarvänligheten registreras även cookies av oss för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den åt dig för att optimera vårt erbjudande. Cookieset gör att vi automatiskt känner igen dig när du besöker vår webbplats igen. Dessa cookies raderas också automatiskt efter en definierad tidsperiod. Uppgifterna som behandlas av cookies är nödvändiga för de ändamål som nämns för att skydda våra legitima intressen såväl som tredje parts i enlighet med artikel 6, punkt 1, mening 1, bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen.De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, om du inte vill detta måste du konfigurera din webbläsare så att inga cookies ställs in. Vi vill påpeka att en fullständig avaktivering av cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats .

8. Användning av spårningsverktyg

Spårningsverktyg används på denna webbplats - spårningsåtgärderna utförs på grundval av artikel 6, punkt 1, mening 1, bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Med de spårningsåtgärder som används vill vi särskilt se till att vår webbplats är utformad för att möta dina behov och att den kontinuerligt optimeras för dig. Dessutom används spårningsåtgärder för att utvärdera användningen av vårt erbjudande åt dig. Detta intresse för utvärdering ska ses som ett auktorisation i enlighet med avsnittet ovan. Respektive databehandlingsändamål och datakategorier finns i motsvarande spårningsverktyg.

Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Analysen som skapats av Google ger oss information om webbplatsaktiviteter, webbplats och internetanvändning. Dina tekniska data utvärderas anonymt och endast för statistiska ändamål för att kontinuerligt optimera vår webbplats och för att göra våra onlineerbjudanden ännu mer attraktiva. Din integritet är fortfarande skyddad, de anonyma uppgifterna tillåter inte att några slutsatser dras om en enskild person. Informationen som genereras överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Bortsett från undantagsfall där Google endast anonymiserar IP-adressen i USA, kommer din IP-adress att förkortas direkt av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den överförda IP -adressen kommer inte att slås samman med annan Google -data. Du kan förhindra lagring av cookies och behandling av data av Google genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed. Här är den aktuella länken för att ladda ner och installera lämplig webbläsarplugin. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats till fullo.

Förutom möjligheten att installera webbläsartillägget finns det ett annat alternativ för att förhindra att Google Analytics samlar in data. Det är särskilt intressant för användare av mobila enheter. För att göra detta, klicka på denna länk (javascript: gaOptout ()) . Du installerar en så kallad opt-out-cookie, som förhindrar spårning av uppgifterna på denna webbplats. Funktionen finns kvar tills kakan raderas. Om cookien har raderats räcker det att ta fram länken igen

Ytterligare information om användarvillkoren och dataskydd finns på följande sidor:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

http://www.google.de/intl/de/policies/

9. SOCIALA MEDIER PLUGINS

På vår webbplats använder vi sociala insticksprogram från de sociala nätverken Facebook och Instagram på grundval av art. 6 stycke 1 mening 1 lit. Det underliggande reklamsyftet är att betrakta som ett legitimt intresse i den mening som avses i GDPR.Ansvaret för den dataskyddskompatibla verksamheten ska garanteras av respektive leverantör, därför hänvisas i det följande även till dataskyddsbestämmelserna för Facebook och Instagram

Vi har integrerat dessa sociala plug-ins via Shariff-plugin-programmet, som implementerar en dataskyddsanpassad variant av användning via en enda klickmetod-genom att använda denna plug-in, besökare till vår webbplats kommer att bli besökare till din data som är bäst skyddad.

a.) Dataskyddsdeklaration för användning av Twitter -plugins

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och "Re-Tweet"-funktionen länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa uppgifter överförs också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Twitter. Du hittar mer information om detta i Twitters dataskyddsdeklaration på https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings .

Om du inte vill att Google ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Twitter-användarkonto, logga ut från ditt Twitter-användarkonto.

b.) Dataskyddsdeklaration för användning av Instagram

Instagramtjänstens funktioner är integrerade på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Instagram.

Du kan hitta mer information om detta i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Om du inte vill att Instagram ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats ditt Instagram -användarkonto, logga ut från ditt Instagram -användarkonto.

Om du inte vill att de sociala nätverken ska tilldela data som samlas in via vår webbplats direkt till din profil i respektive tjänst måste du logga ut från den relevanta tjänsten innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra att plugins laddas med tillägg för din webbläsare, t.ex. B. med skriptblockeraren "NoScript" (http://noscript.net/).

10. Berörda rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss, som gäller hantering och behandling av personuppgifter:

a.) Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen kan du begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du få information om behandlingsändamål, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har eller kommer att avslöjas, den planerade lagringsperioden, förekomsten av rätt till korrigering, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, ursprunget till dina uppgifter, om vi inte har samlat in dem, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt,begära meningsfull information om deras uppgifter

b.) Enligt artikel 16 General Data Protection Regulation kan du omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss.

c.) Enligt artikel 17 allmänna dataskyddsförordningen kan du begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandling för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet , av allmänna intressen eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

d.) Enligt artikel 18 allmänna dataskyddsförordningen kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider uppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig, men du vägrar att ta bort det och vi behöver inte mer, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller så har du invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i allmänna dataskyddsförordningen.

e.) I enlighet med artikel 20 i dataskyddsförordningen kan vi ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller begära att de överförs till en annan ansvarig person.

f.) Enligt artikel 7.3 i den allmänna dataskyddsförordningen kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Som ett resultat får vi inte längre fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke i framtiden.

g.) Enligt artikel 77 allmänna dataskyddsförordningen kan du klaga till en tillsynsmyndighet om du anser att vi som webbplatsoperatör inte uppfyller våra skyldigheter i samband med inspelningen och behandling av personuppgifter. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats.

11. Dataskyddsmyndigheten

Ansvarig dataskyddsmyndighet är dataskyddsmyndigheten i Hamburg: Hamburg, Klosterwall 6, 20095 Hamburg.

12. Invändningsrätt enligt § 7 Abs 3 Nr 4 UWG

Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e-postadress utan andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Återkallelsen måste skickas till: S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE

13. Uppdatering och ändringar av denna dataskyddsförklaring

Denna dataskyddsdeklaration är för närvarande giltig och är daterad december 2019. På grund av den fortsatta utvecklingen av vår webbplats och erbjudanden eller ändringar i juridiska eller regulatoriska krav kan det bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration. Den nuvarande dataskyddsdeklarationen kan när som helst ses på

webbplatsen

under

https://dingy.eu/blogs/ nyheter / dataskyddsdeklaration kan tas fram och skrivs ut av dig.

.