Dataskydd

0 Kommentare

1. Ansvarig instans

Ansvarigt organ för datainsamling, databehandling och dataanvändning i samband med användningen av vår webbplats är S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE.

Tuna Pan ansvarar för databehandlingen. Du kan nås på ovanstående adress och på e -postadressen info@sysplendor.com.

2. Insamling av personuppgifter

a.) Systemoptimering

När du besöker vår webbplats www.dingy.eu skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i så kallade loggfiler. Följande information registreras och lagras automatiskt tills den raderas automatiskt:

 1. IP-adress
 2. Datum och tid för åtkomst
 3. Tidszonskillnader
 4. Namn och URL för den åtkomna sidan / filen inklusive åtkomststatus / HTTP -statuskod
 5. operativ system
 6. Webbplats från vilken åtkomst görs (referens -URL)
 7. Använd webbläsare (möjligen datorns operativsystem) inklusive språkinställning och namnet på din åtkomstleverantör

Ovanstående data samlas in och behandlas på vår webbplats av följande skäl:

 1. Säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen
 2. Säkerställa bekväm användning av vår webbplats
 3. Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet
 4. Administration av webbplatsen

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6, punkt 1, mening 1, bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt berättigade intresse följer av punkterna ovan. Under inga omständigheter använder vi de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om dig personligen. Dessutom använder vi cookies och analystjänster när du besöker vår webbplats. Du hittar mer detaljerade förklaringar i avsnitt 8 i denna dataskyddsförklaring.

b.) Meddelanden

Om du skickar oss information via e -post kommer den naturligtvis att spelas in av oss. Vanligtvis får mejl också namn och e -postadresser, som du också kan skicka till oss. Denna information är frivillig och kontrolleras inte på något sätt, användning av pseudonymer etc. är möjlig. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs i samband med att du skickar ett e -postmeddelande är artikel 6.1 (f) GDPR. Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

c .) Kontoöppning och beställning

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver data för att behandla kontraktet och du kan inte slutföra beställningen och / eller öppna ett konto utan att tillhandahålla dem, eller använda dina uppgifter för att kontakta dig. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du har lämnat i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. b GDPR för att behandla kontrakt och för att behandla dina förfrågningar. Efter att kontraktet har behandlats helt eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter att skatte- och kommersiella lagringsperioder har löpt ut, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi reserverar rätt att använda data utöver detta är tillåtet enligt lag och om vilka vi kommer att informera dig i denna deklaration. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller använda en funktion som finns i kundkontot.

3. Datasäkerhetsbetalningsmedel, allmän säkerhetsrådgivning

Vi strävar efter att spara dina personuppgifter genom att ta alla tekniska och organisatoriska möjligheter så att de inte är tillgängliga för tredje part. Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet, så vi rekommenderar att du skickar konfidentiell information per post.

För att erbjuda dig högsta möjliga säkerhet överför vi alla betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter) uteslutande till betalningsleverantören. Du måste ange dessa uppgifter igen för varje beställning.

Vi använder den utbredda SSL -metoden (Secure Socket Layer) tillsammans med den högsta krypteringsnivån som din

Webbläsare stöds. Du kan se om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterad form från nyckelns stängda display eller

Lås symbol i det nedre statusfältet i din webbläsare. Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka dina uppgifter

för att skydda oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller mot obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

Din beställning är ett bindande erbjudande för att ingå ett kontrakt. Ett kontrakt sluts först när vi accepterar detta erbjudande. Godkännandet sker genom en kontraktsbekräftelse via e -post eller senast genom att skicka de beställda produkterna. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera erbjudanden i synnerhet om de beställda produkterna inte längre är tillgängliga. Efter att ha mottagit din beställning får du en automatisk orderbekräftelse via e -post. Detta är dock inte en orderbekräftelse i den meningen att du accepterar erbjudandet, utan bara en bekräftelse på mottagandet av din beställning. Du kan hämta innehållet i din beställning och avtalsvillkoren när du skickar beställningen och skriva ut den med din webbläsares utskriftsfunktion eller spara den elektroniskt. Vi lagrar avtalsvillkoren som är relevanta för den juridiska transaktionen mellan oss, inklusive beställningens innehåll samt de allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, med beaktande av dataskyddslagstiftningen och gör detta innehåll tillgängligt för dig på begäran tills garantiperioden för fordringar på fel har löpt ut. Om vi accepterar ditt erbjudande om att ingå ett kontrakt, så snart du har lagt din beställning, kommer du också att få en bekräftelse via e -post med vilken orderdata, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningskontrakt och våra villkor skickas till dig igen. Språket som är tillgängligt för avtalets ingående är tyska. Som säljare på Shopify vi följer Shopifys försäljningspolicyer och uppförandekod.

Betalningsleverantörerna som vi använder i vår webbshop listas nedan.

a.) Betalning med AmazonPay

Om betalningsmetoden “Amazon Pay” väljs, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg (nedan: “Amazon Payments”), till vilka vi kommer att tillhandahålla dina information som en del av beställningsprocessen tillsammans med vidarebefordran av information om din beställning i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter vidarebefordras uteslutande för att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta. Du kan hitta mer information om dataskyddsbestämmelserna för Amazon Payments på följande internetadress: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

b.) Betalning med PayPal / PayPal Plus

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Överföringen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll av betalningsmetodernas kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "betalning i omgångar" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditbyråer i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR på grundval av PayPals legitima intresse av att fastställa din solvens. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang för att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Så långt poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten, baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsat till, adressdata. Ytterligare dataskyddsinformation, inklusive de kreditbyråer som används, finns i PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

c.) Betalning med GooglePay

De nuvarande användarvillkoren för betalning med Google Pay finns under följande länk: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de

d.) Betalning med ApplePay

De nuvarande användarvillkoren för betalning med Google Pay finns under följande länk: https://support.apple.com/en-us/HT203027

e.) Betalning med kreditkort

Information om betalning med kreditkort med Master Card, Visa Card eller American Express finns under länkarna nedan.

Master Card: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

Visa kort: https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html

American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html

4. DATAÖVERFÖRING

För att uppfylla kontraktet i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 lit. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen, kommer vi att vidarebefordra betalningsuppgifterna som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som beställts med betalningen och, om tillämpligt, till den betaltjänstleverantör som beställts av oss eller till den valda betalningen service. I vissa fall samlar de utvalda betaltjänstleverantörerna också ut dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du logga in på betaltjänstleverantören med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen från respektive betaltjänstleverantör.

Vi använder leverantörer av betaltjänster som är baserade i ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av personuppgifter till detta företag sker endast i samband med att det är nödvändigt att fullgöra avtalet.

Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning, kommer vi att vidarebefordra din e -postadress och telefonnummer till den valda leverantören på grundval av detta i enlighet med art. 6 st. 1 S. 1 lit. Leverans kan kontakta dig för leveransanmälan eller samordning.

Samtycket kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till leverantören av frakttjänster på kontaktadressen nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera de uppgifter du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna deklaration.

DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG
Postbox 10 13 62
22459
Hamburg

5. Rätt till information och radering av dina personuppgifter

Enligt Federal Data Protection Act har du rätt att gratis information om dina lagrade data, liksom rätten att korrigera, blockera eller radera dessa data om så önskas och krävs av dig. För att göra detta kan du kontakta vår kundtjänst på info@ssysplendor.com.

6. Insamling och behandling av anonyma uppgifter

Allmän information sparas när sidan öppnas. Detta inkluderar bland annat typen och versionen av webbläsaren som används, webbplatsen som vår sida var länkad till, webbplatserna vi besökte och datumet för besöket. Detta är uteslutande information som inte tillåter att man drar några slutsatser om personen. Denna anonyma data används av dingy.eu utvärderas endast för statistiska ändamål. Denna information görs inte tillgänglig för tredje part.

7. Insamling av statistisk data, användning av cookies

Förutom användarvänlighet registreras även cookies av oss för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den åt dig för att optimera vårt erbjudande. Cookieset gör att vi automatiskt känner igen dig om du besöker vår webbplats igen. Dessa cookies raderas också automatiskt efter en viss tid. Uppgifterna som behandlas av cookies krävs för de ändamål som nämns för att skydda våra legitima intressen såväl som tredje parts intressen i enlighet med artikel 6, punkt 1, mening 1, bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, om du inte vill ha detta måste du konfigurera din webbläsare i enlighet med detta så att inga kakor ställs in. Vi vill påpeka att fullständig avaktivering av cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

8. Användning av spårningsverktyg

Spårningsverktyg används på denna webbplats - spårningsåtgärderna utförs på grundval av artikel 6, punkt 1, mening 1, bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Med de spårningsåtgärder vi använder vill vi särskilt se till att vår webbplats är utformad för att möta dina behov och att den kontinuerligt optimeras för dig. Dessutom används spårningsåtgärder för att utvärdera användningen av vårt erbjudande åt dig. Detta intresse för utvärdering ska ses som ett auktorisation i enlighet med avsnittet ovan. Respektive databehandlingsändamål och datakategorier finns i motsvarande spårningsverktyg.

Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Analysen som skapats av Google ger oss information om webbplatsaktiviteter, webbplats och internetanvändning. Dina tekniska data utvärderas anonymt och endast för statistiska ändamål för att kontinuerligt optimera vår webbplats och göra våra online -erbjudanden ännu mer attraktiva. Din integritet är fortfarande skyddad, den anonyma informationen tillåter inte att några slutsatser dras om en enskild person. Informationen som genereras överförs vanligtvis till en Google -server i USA och lagras där. Bortsett från undantagsfall där Google endast anonymiserar IP -adressen i USA, kommer din IP -adress att förkortas direkt av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den överförda IP -adressen kommer inte att slås samman med annan Google -data. Du kan förhindra lagring av cookies och behandling av data av Google genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed. Här är den nuvarande länken för att ladda ner och installera rätt webbläsar-plugin. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i sin fulla omfattning.

Förutom möjligheten att installera webbläsartillägget finns det ett annat alternativ för att förhindra att Google Analytics samlar in data. Det är särskilt intressant för användare av mobila enheter. För att göra detta, vänligen klicka på den här länken (javascript: gaOptout ()) . Du installerar en så kallad opt-out-cookie, som förhindrar spårning av data på denna webbplats. Funktionen kvarstår tills kakan raderas. Om cookien har raderats är det tillräckligt att ringa upp länken igen.

Mer information om användarvillkoren och dataskyddet finns på följande sidor:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

http://www.google.de/intl/de/policies/

9. SOCIALA MEDIA PLUGINER

På vår webbplats använder vi sociala plug-ins från de sociala nätverken Facebook och Instagram på grundval av art. 6 st. 1 S. 1 lit. f GDPR för att göra IBONS och dess tjänster mer kända. Det underliggande reklamsyftet är att betrakta som ett legitimt intresse i den mening som avses i GDPR. Ansvaret för dataskyddsfunktionen garanteras av respektive leverantör, därför hänvisas i det följande också till dataskyddsbestämmelserna på Facebook och Instagram.

Vi har integrerat dessa sociala plugin-program via Shariff-plugin-programmet, som implementerar en dataskyddsanpassad variant av användning via en enda klickmetod-genom att använda denna plug-in skyddas besökare på vår webbplats optimalt med avseende på dina data.

a.) Dataskyddsdeklaration för användning av Twitter -plugins

Twitter -tjänstens funktioner är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och “Retweet” -funktionen länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter -konto och görs kända för andra användare. Dessa data överförs också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller om hur den används av Twitter. Du hittar mer information om detta i Twitters dataskyddsdeklaration på https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna under https://twitter.com/account/settings förändra.

Om du inte vill att Google ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats ditt Twitter -användarkonto, logga ut från ditt Twitter -användarkonto.

b.) Dataskyddsdeklaration för användning av Instagram

Funktionerna för Instagram -tjänsten är integrerade på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram -konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram -profil genom att klicka på Instagram -knappen. Detta gör att Instagram kan tilldela ditt besök på vår webbplats ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den data som överförs eller dess användning av Instagram.

Du hittar mer information om detta i Instagrams sekretesspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Om du inte vill att Instagram ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats ditt Instagram -användarkonto, logga ut från ditt Instagram -användarkonto.

Om du inte vill att de sociala nätverken ska tilldela data som samlas in via vår webbplats direkt till din profil i respektive tjänst måste du logga ut från den relevanta tjänsten innan du besöker vår webbplats. Du kan helt förhindra att plugins laddas med tillägg för din webbläsare, t.ex. B. med skriptblockeraren "NoScript" (http://noscript.net/).

10. De registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss, som gäller hantering och behandling av personuppgifter:

a.) Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen kan du begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du få information om behandlingsändamål, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har eller kommer att avslöjas, den planerade lagringsperioden, förekomsten av rätt till korrigering, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, ursprunget till dina uppgifter, om vi inte har samlat in dem, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och vid behov meningsfull information om deras uppgifter.

b.) Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen kan du omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss.

c.) Enligt artikel 17 Allmänna dataskyddsförordningen kan du begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen ska utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en juridisk skyldighet av allmänintresse eller att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk är nödvändigt.

d.) Enligt artikel 18 Allmänna dataskyddsförordningen kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider att uppgifterna är korrekta, behandlingen är olaglig, men du vägrar radera dem och vi behöver inte längre behöva uppgifterna, men du gör det för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 i allmänna dataskyddsförordningen.

e.) I enlighet med artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen kan vi ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller begära att de överförs till en annan ansvarig person.

f.) Enligt artikel 7, punkt 3, allmänna dataskyddsförordningen, kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Som ett resultat får vi inte längre fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke i framtiden.

g.) Enligt art. 77 allmänna dataskyddsförordning kan du klaga till en tillsynsmyndighet om du anser att vi som webbplatsoperatör inte uppfyller våra skyldigheter när det gäller registrering och behandling av personuppgifter. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten för din vanliga bostadsort eller arbete för detta ändamål.

11. Dataskyddsmyndigheten

Den behöriga dataskyddsmyndigheten är dataskyddsmyndigheten i Hamburg: Hamburg, Klosterwall 6, 20095 Hamburg.

12. Rätt till invändning enligt § 7 Abs. 3 Nr. 4 UWG

Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e -postadress utan att medföra andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Återkallelsen måste skickas till: S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE

13. Uppdatering och ändringar av denna dataskyddsförklaring

Denna dataskyddsförklaring är för närvarande giltig och gäller från och med december 2019. På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändrade lagliga eller officiella krav kan det vara nödvändigt att ändra denna dataskyddsförklaring. Den aktuella dataskyddsförklaringen kan när som helst ses på webbplatsen

under

https://dingy.eu/blogs/ Nyheter / Dataskydd kan ringas upp och skrivas ut av dig.

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Alle Blog-Kommentare werden vor Veröffentlichung überprüft
You have successfully subscribed!
This email has been registered
ico-collapse
0
nyss sedda
Topp
ic-expand
ic-cross-line-top