1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverzameling, gegevensverwerking en gegevensgebruik in verband met het gebruik van onze website is S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE.

Mevrouw Tuna Pan is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. U bent bereikbaar op bovenstaand adres en op het e-mailadres info@sysplendor.com.

2. Verzameling van persoonlijke gegevens

a.) Systeemoptimalisatie

Wanneer u onze website www.dingy.eu bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden. De volgende informatie wordt automatisch geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

  1. IP-adres
  2. Datum en tijd van toegang
  3. tijdzoneverschillen
  4. Naam en URL van de bezochte pagina / bestand inclusief toegangsstatus / HTTP-statuscode
  5. Besturingssysteem
  6. Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL)
  7. gebruikte browser (mogelijk het besturingssysteem van uw computer) inclusief taalinstelling en de naam van uw toegangsprovider

Bovenstaande gegevens worden om de volgende redenen op onze website verzameld en verwerkt:

  1. Zorgen voor een vlotte verbinding met de website
  2. Garantie van comfortabel gebruik van onze website
  3. Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit
  4. Beheer van de website

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde punten. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over u persoonlijk te trekken. Daarnaast gebruiken wij cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u onder punt 8 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b.) E-mails

Als u ons informatie per e-mail stuurt, wordt dit uiteraard door ons vastgelegd. Meestal bevatten e-mails ook namen en e-mailadressen, die u ons ook kunt sturen. Deze informatie is vrijwillig en wordt op geen enkele manier gecontroleerd, het gebruik van pseudoniemen etc. is mogelijk. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f AVG. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

c .) Account openen en bestellen

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of bij het openen van een klantaccount. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om de overeenkomst af te handelen en u de bestelling niet kunt afronden en/of een account kunt openen zonder deze te specificeren, of uw gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, punt b AVG om contracten te verwerken en uw vragen te verwerken.Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd nadat de fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn verstreken, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden de het recht om verder gegevens te gebruiken is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie te gebruiken in het klantaccount.

3. Gegevensbeveiliging betaalmiddelen, algemeen veiligheidsadvies

Wij spannen ons in om uw persoonsgegevens te bewaren door alle technische en organisatorische mogelijkheden aan te grijpen zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, daarom raden we u aan vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

Om u de hoogst mogelijke veiligheid te bieden, geven wij alle betalingsgegevens (bijv. bankgegevens of creditcardgegevens) uitsluitend door aan de betalingsprovider. Deze gegevens moet je bij elke bestelling opnieuw invoeren.

We gebruiken de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat uw

browser wordt ondersteund. Of een afzonderlijke pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van de sleutel of

slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen

om onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Uw bestelling is een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten. Een overeenkomst komt pas tot stand als wij dit aanbod accepteren. De aanvaarding vindt plaats door een contractbevestiging per e-mail of uiterlijk door verzending van de bestelde producten. We behouden ons het recht voor om aanbiedingen niet te accepteren, met name in het geval dat de bestelde producten niet meer beschikbaar zijn. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een geautomatiseerde orderbevestiging per e-mail. Dit is echter geen orderbevestiging in de zin van een aanvaarding van het aanbod, maar slechts een ontvangstbevestiging van uw bestelling. U kunt de inhoud van uw bestelling en de contractvoorwaarden bij het plaatsen van de bestelling opvragen en met de printfunctie van uw browser afdrukken of elektronisch opslaan. We bewaren de contractuele voorwaarden die relevant zijn voor de juridische transactie tussen ons, inclusief de inhoud van bestellingen en de algemene voorwaarden die gelden op het moment van het sluiten van het contract, rekening houdend met de wetgeving inzake gegevensbescherming en stellen deze inhoud op verzoek aan u ter beschikking tot de garantietermijn voor aanspraken op gebreken is verstreken. Als wij uw aanbod tot het sluiten van een overeenkomst accepteren, ontvangt u, zodra u uw bestelling heeft geplaatst, tevens een bevestiging per e-mail waarmee de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en onze algemene voorwaarden worden verzonden weer voor jou. De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.Als verkoper bij Shopify houden we ons aan de Shopify

verkooprichtlijnen en gedragscode

De betalingsproviders die we gebruiken in onze webshop staan ​​hieronder vermeld.

a.) Betaling met AmazonPay

Als de betalingsmethode "Amazon Pay" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie we de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen bij de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

b.) Betaling met PayPal / PayPal Plus

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal geven wij uw betalingsgegevens aan PayPal (Europe) S.a.r.l. als onderdeel van de betalingsverwerking. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overboeking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om de betalingsmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop"-factuur "of" termijnbetaling "via PayPal alvorens een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt deze verwerking van uw gegevens op elk moment bezwaar maken door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

c.) Betaling met GooglePay

De huidige gebruiksvoorwaarden voor betalen met Google Pay zijn te vinden onder de volgende link: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/ get_legal_document?ldo = 0 & ldt = googlepaytos & ldl = de

d.) Betaling met ApplePay

De actuele gebruiksvoorwaarden voor betalen met Google Pay vindt u onder de volgende link: https://support.apple.com/de-de/HT203027

e.) Betaling met creditcard

Informatie over betaling per creditcard met Master Card, Visa Card of American Express vindt u onder de volgende links.

Master Card: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

Visa-kaart: https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html

American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html

4 GEGEVENSOVERDRACHT

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 lit. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betaling onderhoud. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, op voorwaarde dat u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. Hiervoor geldt de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.

Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonlijke gegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om het contract uit te voeren.

Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven, geven wij deze op basis hiervan in overeenstemming met Artikel 6, lid 1, lid 1, punt a AVG, stuur uw e-mailadres en telefoonnummer door naar de geselecteerde koeriersdienst, zodat deze voorafgaand aan de levering contact met u kan opnemen met het oog op een kennisgeving of coördinatie van de levering.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het onderstaande contactadres. Na intrekking zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze aangifte.

DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG op postbus 10 13 62 te 22459 in Hamburg

5. Recht op informatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Volgens de federale wet op de gegevensbescherming hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen indien gewenst en vereist door u. U kunt contact opnemen met onze klantenservice via het e-mailadres info@ssysplendor.com.

6. Verzameling en verwerking van anonieme gegevens

Algemene informatie wordt opgeslagen bij het oproepen van de pagina. Dit omvat onder meer het type en de versie van de gebruikte webbrowser, de website waarnaar onze pagina is gelinkt, de websites die we hebben bezocht en de datum van het bezoek. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over de persoon kunnen worden getrokken. Deze anonieme gegevens worden door dingy.eu alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd. Deze informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

7. Verzameling van statistische gegevens, gebruik van cookies

Naast gebruiksvriendelijkheid worden door ons ook cookies opgeslagen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. De cookies die zijn ingesteld, stellen ons in staat u automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Ook deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit.De meeste browsers accepteren cookies automatisch, indien u dit niet wilt dient u uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden geplaatst.Wij willen u erop wijzen dat het volledig deactiveren van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

8. Gebruik van trackingtools

Op deze website worden trackingtools gebruikt - de trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we er vooral voor zorgen dat onze website is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen en dat deze voortdurend voor u wordt geoptimaliseerd. Bovendien worden trackingmaatregelen gebruikt om het gebruik van ons aanbod voor u te evalueren. Dit belang bij evaluatie moet worden gezien als een autorisatie in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf. De respectieve doeleinden voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De analyse gemaakt door Google geeft ons informatie over website-activiteit, websitegebruik en internetgebruik. Uw technische gegevens worden anoniem en alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd om onze website continu te optimaliseren en onze online aanbiedingen nog aantrekkelijker te maken. Uw privacy blijft beschermd, uit de geanonimiseerde gegevens kunnen geen conclusies worden getrokken over een individueel persoon. De gegenereerde informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Afgezien van uitzonderlijke gevallen waarin Google het IP-adres alleen in de VS anonimiseert, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte direct door Google ingekort. Het verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt de opslag van cookies en de verwerking van de gegevens door Google voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Hier is de huidige link om de juiste browser plug-in te downloaden en te installeren. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Naast de mogelijkheid om de browser add-on te installeren, is er nog een alternatief om te voorkomen dat Google Analytics de gegevens verzamelt. Het is vooral interessant voor gebruikers van mobiele apparaten. Klik hiervoor op deze link (javascript: gaOptout ()) . U installeert een zogenaamde opt-out-cookie, die het volgen van de gegevens op deze website verhindert. De functie blijft bestaan ​​totdat de cookie wordt verwijderd. Als de cookie is verwijderd, volstaat het om de link opnieuw op te roepen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op de volgende pagina's:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

http://www.google.de/intl/de/policies/

9. SOCIALE MEDIA-PLUGINS

Op onze website gebruiken wij social plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Instagram op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 lit. Het onderliggende advertentiedoel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG.De verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingsconforme werking moet worden gegarandeerd door hun respectieve providers, daarom wordt in het volgende ook verwezen naar de gegevensbeschermingsbepalingen van Facebook en Instagram

We hebben deze sociale plug-ins geïntegreerd via de Shariff-plug-in, die een gegevensbeschermingsvariant van gebruik implementeert via een methode met één klik - door het gebruik van deze plug-in kunnen bezoekers van onze website worden uw gegevens het best beschermd.

a.) Verklaring van gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter-plug-ins

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd op onze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Retweet" worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings .

Als u niet wilt dat Google uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Twitter-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Twitter-gebruikersaccount.

b.) Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Instagram

Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd op onze website. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Als u niet wilt dat Instagram uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Instagram-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Instagram-gebruikersaccount.

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in de betreffende dienst toewijzen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij de betreffende dienst afmelden. U kunt het laden van de plug-ins volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, b.v. B. met de scriptblokkering "NoScript" (http://noscript.net/).

10. Betrokken rechten

U heeft jegens ons de volgende rechten die betrekking hebben op de omgang en verwerking van persoonsgegevens:

a.) Volgens artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing,zinvolle informatie over hun gegevens opvragen

b.) Volgens artikel 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u onmiddellijk verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

c.) Volgens artikel 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verwerking om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting , om openbare redenen Belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

d.) Volgens artikel 18 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van de gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert verwijder het en we hebben niet meer nodig, maar je hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

e.) In overeenstemming met artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen wij uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ontvangen of verzoeken om deze te verzenden aan een andere verantwoordelijke.

f.) Volgens artikel 7 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten.

g.) Volgens artikel 77 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij als websitebeheerder onze verplichtingen met betrekking tot de registratie en verwerking niet nakomen van persoonsgegevens. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie.

11. Gegevensbeschermingsautoriteit

De verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit is de gegevensbeschermingsautoriteit in Hamburg: Hamburg, Klosterwall 6, 20095 Hamburg.

12. Recht van bezwaar volgens § 7 Abs. 3 nr. 4 UWG

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens de basistarieven. De herroeping moet worden gestuurd naar: S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE

13. Actualiteit en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en is geldig vanaf december 2019. Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring is te allen tijde toegankelijk op de

website

onder

https://dingy.eu/blogs/ nieuws / verklaring gegevensbescherming kan worden opgeroepen en door u uitgeprint.

.