Forlag

S & Y Splendor GmbH

Oldesweg 6a

22393 Hamborg

Tyskland

Kontakt

Telefon: 0049 40 55610786

Web: https://dingy.eu

E-mail: info@dingy.eu

Registrer indtastning

Optagelse i handelsregistret
Registerret: Hamborg District Court
Registernummer: HRB 139869

Skattekontor: Skattekontor Hamburg-Mitte
USt.Id .: DE306 251 548

1. Ansvarsfraskrivelse / ansvar for indhold

Indholdet af onlinetilbuddet Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de oplyste oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger er grundlæggende udelukket, medmindre det kan påvises, at forfatteren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. skyld i. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, tilføje til eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel, eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen.

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på dingy.eu i overensstemmelse med almindelig lov i overensstemmelse med paragraf 7, paragraf 1 i den tyske telemedielov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af ​​oplysninger i henhold til generelle love forbliver upåvirket.

En relateret Ansvar er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor vi bliver opmærksomme på en konkret overtrædelse af loven. Så snart ovenstående juridiske overtrædelser bliver kendt, vil dette indhold blive fjernet med det samme.

2. Ansvarsbegrænsning for eksterne links

Referencer og links I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil ansvar kun træde i kraft, hvis forfatteren var bekendt med indholdet og var klar over, at det ville være teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet, var intet ulovligt indhold genkendeligt på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede sider, der er blevet ændret siden linket blev sat. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er sat på forfatterens egen hjemmeside, såvel som for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister, som forfatteren har oprettet. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brug eller manglende brug af oplysninger præsenteret på denne måde, er udbyderen af ​​den side, der henvises til, eneansvarlig, ikke den person, der blot henviser til de respektive offentliggørelse via links.

3. Copyright

Indholdet og værkerne, der er offentliggjort på vores hjemmeside, er underlagt tysk lov om ophavsret (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/ overordnet).pdf) Ophavsret og varemærkeret Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der er skabt af ham selv, eller til licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og adgangstekster Alle mærker og varemærker, der er navngivet på hjemmesiden og muligvis er beskyttet af tredjeparter, er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og den respektive registrerede ejers ejerskabsrettigheder. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparters rettigheder, bør ikke drages, blot fordi de er nævnt! Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatteren, forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Enhver kopiering eller brug af sådan grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.

.