1. Ansvarlig instans

Det ansvarlige organ for dataindsamling, databehandling og databrug i forbindelse med brugen af ​​vores hjemmeside er S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE.

Fru Tuna Pan er ansvarlig for databehandling. Du kan træffes på ovenstående adresse og på e-mailadressen info@sysplendor.com.

2. Indsamling af personlige data

a.) Systemoptimering

Når du besøger vores hjemmeside www.dingy.eu, sender den browser, der bruges på din enhed, automatisk information til serveren på vores hjemmeside. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i såkaldte logfiler. Følgende oplysninger registreres automatisk og gemmes, indtil de automatisk slettes:

 1. IP-adresse
 2. Dato og tidspunkt for adgang
 3. tidszoneforskelle
 4. Navn og URL på den tilgåede side/fil inklusive adgangsstatus/HTTP-statuskode
 5. Operativsystem
 6. Websted, hvorfra der er adgang (henvisnings-URL)
 7. brugt browser (muligvis operativsystemet på din computer) inklusive sprogindstilling og navnet på din adgangsudbyder

Ovennævnte data indsamles og behandles på vores hjemmeside af følgende årsager:

 1. Sikring af en jævn forbindelse til webstedet
 2. Garanti for komfortabel brug af vores hjemmeside
 3. Evaluering af systemsikkerhed og stabilitet
 4. Administration af webstedet

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores legitime interesser følger af ovenstående punkter. Vi bruger i intet tilfælde de indsamlede data med det formål at drage konklusioner om dig personligt. Derudover bruger vi cookies og analysetjenester, når du besøger vores hjemmeside. Du kan finde mere detaljerede forklaringer under afsnit 8 i denne databeskyttelseserklæring.

b.) Mails

Hvis du sender os oplysninger via e-mail, vil de naturligvis blive registreret af os. Normalt indeholder e-mails også navne og e-mailadresser, som du også kan sende til os. Disse oplysninger er frivillige og kontrolleres ikke på nogen måde, brug af pseudonymer osv. er mulig. Retsgrundlaget for behandlingen af ​​de data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig

c .) Kontoåbning og bestilling

Vi indsamler personoplysninger, hvis du frivilligt giver os dem som en del af din ordre, eller når du åbner en kundekonto. Obligatoriske felter er markeret som sådan, fordi vi i disse tilfælde har brug for dataene til at behandle kontrakten, og du kan ikke gennemføre ordren og/eller åbne en konto uden at angive dem, eller bruge dine data til at kontakte dig. Hvilke data der indsamles kan ses af de respektive inputskemaer. Vi bruger de data, du giver i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra b GDPR, til at behandle kontrakter og til at behandle dine forespørgsler.Efter at kontrakten er blevet fuldstændig behandlet, eller din kundekonto er blevet slettet, vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet, efter at skatte- og kommercielle opbevaringsperioder er udløbet, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette er tilladt ved lov, og som vi vil informere dig om i denne erklæring Din kundekonto kan til enhver tid slettes og kan ske enten ved at sende en besked til kontaktmuligheden beskrevet nedenfor eller ved at bruge en funktion, der er tilvejebragt på kundekontoen

3. Datasikkerhed betalingsmidler, generel sikkerhedsrådgivning

Vi bestræber os på at gemme dine personlige data ved at tage alle tekniske og organisatoriske muligheder, så de ikke er tilgængelige for tredjeparter. Når du kommunikerer via e-mail, kan vi ikke garantere fuldstændig datasikkerhed, så vi anbefaler, at du sender fortrolige oplysninger med posten.

For at tilbyde dig den højest mulige sikkerhed sender vi alle betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger eller kreditkortoplysninger) udelukkende til betalingsudbyderen. Du skal indtaste disse data igen ved hver ordre.

Vi bruger den udbredte SSL-metode (Secure Socket Layer) i forbindelse med det højeste krypteringsniveau, som din

browser er understøttet. Du kan se, om en individuel side på vores websted transmitteres i krypteret form ved den lukkede visning af nøglen eller

låsesymbol i den nederste statuslinje i din browser. Vi bruger også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod

for at beskytte utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Din ordre er et bindende tilbud om at indgå en kontrakt. En kontrakt er først indgået, når vi accepterer dette tilbud. Accepten sker ved en kontraktbekræftelse på e-mail eller senest ved fremsendelse af de bestilte produkter. Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere tilbud, især i tilfælde af at de bestilte produkter ikke længere er tilgængelige. Efter at have modtaget din ordre, vil du modtage en automatisk ordrebekræftelse på e-mail. Dette er dog ikke en ordrebekræftelse i betydningen en accept af tilbuddet, men blot en bekræftelse på modtagelsen af ​​din ordre. Du kan hente indholdet af din ordre og kontraktvilkårene frem, når du afgiver ordren og printe det ud ved hjælp af printfunktionen i din browser eller gemme det elektronisk. Vi gemmer de kontraktmæssige betingelser, der er relevante for den juridiske transaktion mellem os, herunder indholdet af ordrer og de generelle vilkår og betingelser, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, under hensyntagen til databeskyttelseslovgivningen og stiller dette indhold til rådighed for dig på anmodning indtil garantiperioden for reklamationer for mangler er udløbet. Hvis vi accepterer dit tilbud om at indgå en kontrakt, vil du, så snart du har afgivet din ordre, også modtage en bekræftelse på e-mail, hvormed ordredataene, de oplysninger, der kræves i henhold til loven til fjernsalgsaftaler og vores vilkår og betingelser, sendes til dig igen. Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten, er tysk.Som sælger hos Shopify overholder vi Shopify

salgsretningslinjer og adfærdskodeks

De betalingsudbydere, som vi bruger i vores webshop, er angivet nedenfor.

a.) Betaling med AmazonPay

Hvis betalingsmetoden "Amazon Pay" er valgt, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (herefter: "Amazon Payments"), til hvem vi videregiver de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysningerne om din ordre i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR. Dine data videregives udelukkende med det formål at behandle betalinger hos betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments og kun i det omfang, det er nødvendigt herfor. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelserne i Amazon Payments på følgende internetadresse: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

b.) Betaling med PayPal / PayPal Plus

Ved betaling via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal, giver vi dine betalingsdata til PayPal (Europe) S.a.r.l. som en del af betalingsbehandlingen. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal"). Overførslen sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b GDPR og kun i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandling.
PayPal forbeholder sig retten til at bruge betalingsmetoderne kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes - "køb" Faktura "eller" ratebetaling "via PayPal før udførelse af en kreditkontrol. Til dette formål kan dine betalingsdata blive videregivet til kreditbureauer i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundlag af PayPals legitime interesse i at bestemme din solvens. PayPal bruger resultatet af kredittjekket med hensyn til den statistiske sandsynlighed for misligholdelse med det formål at beslutte, om den respektive betalingsmetode skal angives. Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdier er inkluderet i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af ​​scoreværdierne inkluderer, men er ikke begrænset til, adressedata. For mere information om databeskyttelse, herunder de anvendte kreditbureauer, henvises til PayPals privatlivspolitik: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan anmode om denne behandling af dine data til enhver tid gøre indsigelse ved at sende en besked til PayPal. PayPal kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personlige data, hvis dette er nødvendigt for kontraktlig betalingsbehandling.

c.) Betaling med GooglePay

De nuværende vilkår for brug for betaling med Google Pay kan findes under følgende link: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/ get_legal_document?ldo = 0 & ldt = googlepaytos & ldl = de

d.) Betaling med ApplePay

De nuværende vilkår for brug for betaling med Google Pay kan findes under følgende link: https://support.apple.com/de-de/HT203027

e.) Betaling med kreditkort

Oplysninger om betaling med kreditkort med Master Card, Visa Card eller American Express kan findes under følgende links.

Master Card: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

Visakort: https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html

American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html

4 DATAOVERFØRSEL

For at opfylde kontrakten i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1 lit. Afhængigt af hvilken betalingstjenesteudbyder du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi de til dette formål indsamlede betalingsdata til det kreditinstitut, der er bestilt for betalingen og, hvis det er relevant, til den af ​​os bestilte betalingstjenesteudbyder eller til den valgte betaling. service. I nogle tilfælde indsamler de valgte betalingstjenesteudbydere også selv disse data, forudsat at du opretter en konto der. I dette tilfælde skal du logge ind på betalingstjenesteudbyderen med dine adgangsdata under bestillingsprocessen. Databeskyttelseserklæringen fra den respektive betalingstjenesteudbyder gælder i denne henseende.

Vi bruger betalingstjenesteudbydere, som er baseret i et land uden for EU. Overførslen af ​​personoplysninger til denne virksomhed finder kun sted inden for rammerne af nødvendigheden af ​​at opfylde kontrakten.

Dataoverførsel til forsendelsestjenesteudbydere
Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling, giver vi det på baggrund af dette iht. Artikel 6, stk. 1 S. 1 litra a GDPR, videresend din e-mailadresse og telefonnummer til den valgte forsendelsestjenesteudbyder, så de kan kontakte dig inden levering med henblik på leveringsmeddelelse eller koordinering.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet nedenfor, eller direkte til forsendelsestjenesteudbyderen på kontaktadressen nedenfor. Efter tilbagekaldelse sletter vi de data, du har givet til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG på postboks 10 13 62 på 22459 i Hamborg

5. Ret til information og sletning af dine personlige data

I henhold til den føderale databeskyttelseslov har du ret til gratis information om dine lagrede data, samt retten til at rette, blokere eller slette disse data, hvis det ønskes og kræves af dig. Du kan kontakte vores kundeservice på e-mailadressen info@ssysplendor.com.

6. Indsamling og behandling af anonyme data

Generel information gemmes, når siden kaldes frem. Dette inkluderer blandt andet typen og versionen af ​​den anvendte webbrowser, den hjemmeside, som vores side var linket til, de hjemmesider vi besøgte og datoen for besøget. Dette er udelukkende information, der ikke tillader, at der kan drages nogen konklusioner om personen. Disse anonyme data evalueres kun af dingy.eu til statistiske formål. Disse oplysninger stilles ikke til rådighed for tredjeparter.

7. Indsamling af statistiske data, brug af cookies

Ud over brugervenlighed registreres cookies også af os for statistisk at registrere brugen af ​​vores hjemmeside og for at evaluere den for dig for at optimere vores tilbud. Cookies-sættet gør det muligt for os automatisk at genkende dig, hvis du besøger vores side igen. Disse cookies slettes også automatisk efter en defineret periode. De data, der behandles af cookies, er nødvendige til de nævnte formål for at beskytte vores og tredjeparters legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit.De fleste browsere accepterer automatisk cookies, hvis du ikke ønsker dette skal du konfigurere din browser i overensstemmelse hermed, så der ikke sættes cookies Vi gør opmærksom på, at fuldstændig deaktivering af cookies kan betyde, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside .

8. Brug af sporingsværktøjer

Sporingsværktøjer bruges på denne hjemmeside - sporingsforanstaltningerne udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, paragraf 1 lit. Med de anvendte sporingsforanstaltninger ønsker vi især at sikre, at vores hjemmeside er designet til at opfylde dine behov, og at den løbende er optimeret til dig. Desuden bruges sporingsforanstaltninger til at evaluere brugen af ​​vores tilbud for dig. Denne interesse for evaluering skal ses som en bemyndigelse i henhold til ovenstående afsnit. De respektive databehandlingsformål og datakategorier kan findes i de tilsvarende sporingsværktøjer.

Brug af Google Analytics

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Analysen oprettet af Google giver os oplysninger om webstedsaktivitet, webstedsbrug og internetbrug. Dine tekniske data vurderes anonymt og kun til statistiske formål for løbende at optimere vores hjemmeside og for at gøre vores online tilbud endnu mere attraktive. Dit privatliv forbliver beskyttet, de anonyme data tillader ikke at drage konklusioner om en individuel person. De genererede oplysninger overføres normalt til og lagres af Google på servere i USA. Bortset fra ekstraordinære tilfælde, hvor Google kun anonymiserer IP-adressen i USA, vil din IP-adresse blive forkortet direkte af Google inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den overførte IP-adresse vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data. Du kan forhindre lagring af cookies og behandling af data fra Google ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Her er det aktuelle link til at downloade og installere det relevante browser-plugin. Vi vil dog gerne påpege, at du så muligvis ikke vil være i stand til at bruge alle funktioner på vores hjemmeside i deres fulde omfang.

Ud over muligheden for at installere browsertilføjelsen er der et yderligere alternativ til at forhindre Google Analytics i at indsamle dataene. Det er især interessant for brugere af mobile enheder. For at gøre dette, klik venligst på dette link (javascript: gaOptout ()) . Du installerer en såkaldt opt-out-cookie, som forhindrer sporing af data på denne hjemmeside. Funktionen forbliver indtil cookien slettes. Hvis cookien er blevet slettet, er det tilstrækkeligt at kalde linket frem igen

Yderligere information om vilkårene for brug og databeskyttelse kan findes på følgende sider:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

http://www.google.de/intl/de/policies/

9. SOCIAL MEDIE PLUGINS

På vores hjemmeside bruger vi sociale plug-ins fra de sociale netværk Facebook og Instagram på grundlag af § 6, stk.1, sætning 1 lit. Det underliggende annonceformål skal betragtes som en legitim interesse i henhold til GDPR.Ansvaret for den databeskyttelses-kompatible drift skal garanteres af den respektive udbyder, derfor henvises der i det følgende også til databeskyttelsesbestemmelserne på Facebook og Instagram

Vi har integreret disse sociale plug-ins via Shariff plug-in, som implementerer en databeskyttelseskompatibel variant af brug via en metode med et enkelt klik - gennem brugen af ​​dette plug-in kan besøgende på vores webstedet vil få dine data bedst beskyttet.

a.) Databeskyttelseserklæring for brugen af ​​Twitter-plugins

Twitter-tjenestens funktioner er integreret på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og "Retweet"-funktionen bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. Disse data overføres også til Twitter. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke har kendskab til indholdet af de transmitterede data eller til, hvordan det bruges af Twitter. Yderligere information kan findes i Twitters databeskyttelseserklæring på https://twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne under https://twitter.com/account/settings .

Hvis du ikke ønsker, at Google skal kunne tildele dit besøg på vores hjemmeside til din Twitter-brugerkonto, skal du logge ud af din Twitter-brugerkonto.

b.) Databeskyttelseserklæring for brugen af ​​Instagram

Instagram-tjenestens funktioner er integreret på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at tildele dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de transmitterede data eller brugen af ​​Instagram.

Du kan finde mere information om dette i Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram skal kunne tildele dit besøg på vores hjemmeside til din Instagram-brugerkonto, skal du logge ud af din Instagram-brugerkonto.

Hvis du ikke ønsker, at de sociale netværk skal tildele de data, der indsamles via vores hjemmeside, direkte til din profil i den respektive tjeneste, skal du logge ud af den relevante tjeneste, før du besøger vores hjemmeside. Du kan helt forhindre indlæsning af plugins med tilføjelser til din browser, f.eks. B. med script-blokkeren "NoScript" (http://noscript.net/).

10. Berørte rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til os, som vedrører håndtering og behandling af personoplysninger:

a.) I henhold til artikel 15 General Data Protection Regulation kan du anmode om oplysninger om dine personoplysninger, der behandles af os. Du kan især få oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af ​​personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af ​​en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af ​​en ret til at indgive en klage, oprindelsen af ​​dine data, hvis vi ikke har indsamlet dem, samt eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og, hvis det er relevant,anmode om meningsfuld information om deres detaljer

b.) I henhold til artikel 16 i den generelle databeskyttelsesforordning kan du straks anmode om berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, der er gemt af os.

c.) I henhold til artikel 17 i den generelle databeskyttelsesforordning kan du anmode om sletning af dine personoplysninger, der er gemt af os, medmindre behandlingen er for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en juridisk forpligtelse, af offentlige grunde Interesser eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

d.) I henhold til artikel 18 General Data Protection Regulation kan du anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger, hvis du bestrider oplysningernes rigtighed, behandlingen er ulovlig, men du nægter at slette det, og vi har ikke brug for mere, men du har brug for dem for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21 i den generelle databeskyttelsesforordning.

e.) I overensstemmelse med artikel 20 i den generelle databeskyttelsesforordning kan vi modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller anmode om at få dem overført til en anden ansvarlig

f.) I henhold til artikel 7, stk. 3 i den generelle databeskyttelsesforordning, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af ​​dine data. Som følge heraf har vi ikke længere lov til at fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke i fremtiden.

g.) I henhold til artikel 77 i almindelig databeskyttelsesforordning kan du klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at vi som webstedsoperatør ikke opfylder vores forpligtelser i forhold til registreringen og behandlingen af personlige data. Som udgangspunkt kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopæls- eller arbejdssted.

11. Databeskyttelsesmyndigheden

Den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed er databeskyttelsesmyndigheden i Hamborg: Hamburg, Klosterwall 6, 20095 Hamburg.

12. Indsigelsesret efter § 7 Abs. 3 Nr. 4 UWG

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af ​​din e-mailadresse uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til grundtaksterne. Tilbagekaldelsen skal sendes til: S&Y SLPENDOR GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, DE

13. Opdatering og ændringer af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er i øjeblikket gyldig og er fra december 2019. På grund af den videre udvikling af vores hjemmeside og tilbud eller ændringer i juridiske eller officielle krav, kan det være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den aktuelle databeskyttelseserklæring kan til enhver tid ses på

-webstedet

under

https://dingy.eu/blogs/ nyheder / databeskyttelseserklæring kan hentes og udskrevet af dig.

.